Lớp 9Ngữ Văn

Chuyện Lý tướng quân Đọc hiểu | Ngữ Văn 9

Hướng dẫn tìm hiểu “Chuyện Lý tướng quân Đọc hiểu” với kiến thức tham khảo là tài liệu cực hay và bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức bộ môn Ngữ văn 9.

Chuyện Lý tướng quân đọc hiểu – Đề số 1

       Vua Giản Định nhà Hậu Trần lên ngôi ở Mô Độ (1, hào kiệt bốn phương, gần xa hưởng ứng, đều chiêu tập đồ đảng làm quân Cần Vương. Người huyện Đông Thành [2] là Lý Hữu Chi cũng do chân một người làm ruộng nỗi lên, tính vốn dữ tợn nhưng có sức khỏe, giỏi đánh trận, Quốc công Đặng Tất 31 tiến cử cho Lý được làm chức tướng quân, sai cầm một cánh hương binh đi đánh giặc. Quyền vị đã cao, Lý bèn làm những việc trái phép, dựa lũ trộm cướp như lòng ruột, coi người nho sĩ như cừu thù, thích sắc đẹp, ham tiền tài, tham lam không chán, lại tậu ruộng vườn, dựng nhiều nhà cửa, khai đào đồng nội để làm ao, dồn đuổi xóm giềng cho rộng đất, đi kiếm những hoa kỳ đá lạ từ bên huyện khác đem về. Người trong vùng phục dịch nhọc nhằn, anh nghỉ thì em đi, chồng về thì vợ đổi, ai nấy đều vai sưng tay rách, rất là khổ sở, nhưng hắn vẫn điềm nhiên không chút động tâm.

Bạn đang xem: Chuyện Lý tướng quân Đọc hiểu | Ngữ Văn 9

      Bấy giờ có một ông thầy tướng số đến cửa xin ăn và có thể nói được những việc họa phúc. Lý bảo xem tướng mình, ông thầy nói:

– Lợi cho việc làm không gì bằng nói thẳng, khỏi được tật bệnh không gì bằng thuốc đắng. Nếu ngài dung nạp thì tôi sẽ nói hết lời. Đừng vì đắng miệng mà ghét quở khiến tôi phải e dè kiêng tránh mới được.

Lý nói:

– Được, không hề gì.

Ông thầy nói:

– Điều thiện ác tích lâu sẽ rõ, sự báo ứng không sai chút nào. Cho nên luận số trước phải luận lý, tướng diện không bằng tướng tâm. Nay Tướng quân có dữ mà không lành, khinh người mà trọng của, mượn oai quyền để làm bạo ngược, buông tham dục để thỏa ngông cuồng, đã trái lòng trời, tất bị trời phạt, còn cách nào mà trốn khỏi tai họa!

Lý cười:

– Ta đã có binh lính, có đồn lũy, tay không lúc nào rời qua mâu, sức có thể đuỗi kịp gió chớp, trời dù có giỏi cũng sẽ phải tránh ta không kịp, còn giáng họa cho ta sao được.

Thầy tướng nói:

– Tướng quân cậy mình mạnh giỏi chưa thể lấy lời nói để cho hiểu được, vậy tôi có chùm hạt châu nhỏ, xin đưa tướng quân xem sẽ biết rõ dữ lành, tướng quân có bằng lòng xem không? Nhân lấy chùm hạt châu ở trong tay áo ra. Lý trông xem, thấy trong đó có lò lửa, vạc sôi, bên cạnh có những người đầu quỷ ghê gớm, hoặc cầm thừng chão, hoặc cầm dao cưa, mình thì đương bị gông xiềng, bò khúm núm ở bên vạc dầu, lấm lét sợ toát mồ hôi. Hỏi có cách gì cứu gỡ không, thì thầy tướng nói:

– Gốc ác đã sâu, mầm vạ sắp nấy. Cái kế cần kíp ngày nay chỉ còn có đuổi hết hầu thiếp, phá hết vườn ao, trút bỏ binh quyền, quy đầu phúc địa, tuy tội chưa thể khỏi được, nhưng cũng còn có thể giảm trong muôn một.

(Trích Chuyện Lý tướng quân, Truyền kỳ mạn lục, Nguyễn Dữ, NXB Hội Nhà văn, 2018)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Theo đoạn trich, Lý Hữu Chi được tiến cử làm chức quan gì? Khi đã làm quan, Lý Hữu Chi có những việc làm như thế nào?

Câu 2: Nếu tác dụng của phép liệt kê trong câu văn: “ Quyền vị đã cao, Lý bèn làm những việc trái phép, dựa lũ trộm cuớp như lòng ruột, coi người nho sĩ như cừu thù, thích sắc đẹp, ham tiền tài, tham lam không chản, lại tậu ruộng vườn, dụng nhiều nhà cửa, khai đào đồng nội để làm ao, dồn đuổi xóm giềng cho rộng đất, đi kiếm những hoa kỳ đá lạ từ bên huyện khác đem về.”

Câu 3: Tại sao khi nhìn thấy chùm hạt châu của thầy tướng “có lò lửa, vạc sôi, bên cạnh có những người đầu quỷ ghê gớm, hoặc cầm thừng chão, hoặc cầm dao cưa, mình thì đương bị gồng xiềng, bỏ khúm núm ở bên vạc dầu” Lý lại “lắm lét sợ toát mồ hôi “?

Câu 4: Anh/chị rút ra được bài học gì từ đoạn trích?

Đáp án:

Câu 1:

– Tiến cử Lý là chức tướng quân

– Lý đã cướp ruộng đất, người trong vùng phải phục dịch, ham mê tài tài, tham lam không chán.

Câu 2:

– Liệt kê cũng việc làm của Lý. Để thấy những việc làm đó là những tội ác càng chồng chất hơn. Cái sau ác hơn các trước.

Câu 3:

– Vì đó là những thứ mà Lý có thể sẽ bị nhận lấy, vì những tội ác của hắn mà nhận lấy những hình phạt đó.

Câu 4: Ác giả ác báo. Nếu làm việc xấu thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo.

[ĐÚNG NHẤT] Chuyện Lý tướng quân Đọc hiểu

Chuyện Lý tướng quân đọc hiểu – Đề số 2

Vua Giản Định nhà Hậu Trần lên ngôi ở Mô Độ hào kiệt bốn phương, gần xa hưởng ứng. Người huyện Đông Thành là Lý Hữu Chi tính tình dữ tợn nhưng có sức khoẻ, giỏi đánh trận được tiến cử làm chức tướng quân. Khi quyền cao, Lý bèn làm những chuyện trái phép, dựa lũ trộm cướp,coi nho sĩ như cừu thù, thích sắc đẹp, ham tiền tài…Người trong vùng phục dịch nhọc nhằn nhưng hắn vẫn điềm nhiên không chút động tâm. 

Bấy giờ có ông thầy tướng số đến cửa xin ăn và có thể nói được những việc hoạ phúc. Lý bảo xem tướng mình, ông thầy nói:

 – Điều thiện ác tích lâu sẽ rõ, sự báo ứng không sai chút nào. Tướng quân cậy mình mạnh giỏi chưa thể lấy lời nói để cho hiểu được, vậy tôi có chùm hạt châu nhỏ, xin tướng quân xem sẽ biết rõ dữ lành.

Lý trông xem,thấy có lò lửa, vạc sôi, bên cạnh có những đầu quỷ ghê gớm hoặc cầm thừng chão, hoặc cầm dao cưa, mình thì đương bị gông xiềng, bò khúm núm bên vạc dầu. Hỏi cách cứu gỡ thì thầy tướng nói: 

– Gốc ác đã sâu, mầm vạ sắp nảy. Cái kế cần kíp ngày nay chỉ còn có đuổi hết hầu thiếp, phá hết vườn ao, trút bỏ binh quyền, qui đầu phúc địa, tuy tội chưa thể khỏi được, nhưng còn có thể giảm sâu muôn trượng. 

Lý ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: 

– Thôi thầy ạ, tôi không thể làm thế được. 

Sau đó hắn càng làm những việc ác ngông cuồng hơn. Mặc cho gia đình ngăn cản hắn vẫn chứng nào tật nấy. Năm 40 tuổi Lý chết 

Con trai của Lý là Thúc Khoản có quen thân với một người tên là Nguyễn Quỳ. Nguyễn Quỳ chết đã ba năm. Một hôm Lý Khoản gặp Nguyễn Quỳ và được bạn mách rằng: 

– Phụ thân sắp bị đem ra tra hỏi. tôi quen thân với anh, nên đến báo cho anh biết trước. Anh có muốn xem, tối mai tôi sẽ cho người đến đón. 

Đến nửa đêm, quả thấy mấy người lính đầu trâu mặt ngựa đến đón xuống một cung điện lớn. Có một vị vua và các cộng sự của mình đang xét xử những người có tội.Liền thấy Lý Hữu Chi được dẫn ra để xét xử. Hữu Chi bị xử bỏ vào mới vạc dầu đương sôi, bị rạch bụng moi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài… Cuối cùng vì qua nhiều tội ác nên bị giam vào ngục Cửu U, trầm luân kiếp kiếp, không bao giờ được ra khỏi. Thúc Khoản sợ quá khóc thất thanh. Mấy tên quỷ sứ liền ném chàng từ trên không xuống đất. Thúc Khoản giật mình tỉnh dậy, thấy người nhà đương ngồi chung quanh mà khóc, nói mình chết đã hai ngày rồi, chỉ vì thấy ngực hãy còn thoi thóp và hơi nong nóng, cho nên chưa dám đem chôn.Thúc bèn ruồng bỏ vợ con, đem của cải tán cấp cho mọi người và đốt hết những văn tự nợ, vào rừng hái thuốc tu luyện. 

(Trích Chuyện Lý tướng quân, Truyền kỳ mạn lục, Nguyễn Dữ, NXB Hội Nhà văn, 2018)

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên? 

Câu 2: Theo đoạn trích, chức quan của nhân vật Lý Hữu Chi là gì? 

Câu 3: Những hành động nào khiến Lý tướng quân bị người đời oán trách? 

Câu 4: Việc thấy được tương lai nhưng không hối cải mà còn gây ra thêm tội ác của Lý đã thể hiện Lý là một con người như thế nào? 

Câu 5: Kết cục Lý Hữu Chi “bị giam vào ngục Cửu U, trầm luân kiếp kiếp, không bao giờ được ra khỏi”có ý nghĩa gì? 

Câu 6: Theo em, hành động từ bỏ vợ con, tiêu tán tài sản, đốt hết những văn tự nợ, vào rừng hái thuốc tu luyện của Lý Khoản mang tính tích cực hay tiêu cực? Vì sao? 

Đáp án:

Câu 1: Phương thức biểu đạt là tự sự

Câu 2: Tiến cử làm chức tướng quân

Câu 3: Dựa lũ trộm cướp,coi nho sĩ như cừu thù, thích sắc đẹp, ham tiền tài…

Câu 4: Con người ác độc, nhẫn tâm

Câu 5: Đó là những người làm việc ác dù có chết cũng không hết sạch tội. thì việc trầm luân kiếp kiếp để không cho các xấu siêu sinh nữa.

Câu 6:

– Đó là điều tích cực

– Vì khi thấy được những điều, những của cải mà của mình là từ điều xấu mà có nên tiêu tán tài sản, và hái thuốc tu luyện để giúp đỡ mọi người.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 9, Ngữ Văn 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button