Lớp 10TIn Học

Chương trình ở Hình 9 xây dựng một hàm tính diện tích một tam giác bằng công thức Heron theo ba cạnh của tam giác | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Chương trình ở Hình 9 xây dựng một hàm tính diện tích một tam giác bằng công thức Heron theo ba cạnh của tam giác. Em hãy hoàn thiện chương trình bằng lời gọi hàm thích hợp để đưa ra màn hình kết quả tính diện tích của tam giác có ba cạnh 3, 4, 5.

Chương trình ở Hình 9 xây dựng một hàm tính diện tích một tam giác bằng công thức Heron theo ba cạnh của tam giác

Lời giải:

def dientichtg(a, b, c):

Bạn đang xem: Chương trình ở Hình 9 xây dựng một hàm tính diện tích một tam giác bằng công thức Heron theo ba cạnh của tam giác | Giải bài tập SGK Tin học 10

p = (a + b + c)/2

s = p * (p – a) * (p – b) * (p – c)

return s**0.5

print(“Diện tích tam giác: “, dientichtg(3, 4, 5))

Kết quả: Diện tích tam giác là 16

Chương trình ở Hình 9 xây dựng một hàm tính diện tích một tam giác bằng công thức Heron theo ba cạnh của tam giác

* Công thức Heron là gì?

Đây là công thức tính diện tích của một tam giác theo độ dài 3 cạnh. Đây là công thức mang tên nhà toán học Heron của Alexandria.

Công thức Heron được viết như sau:

Gọi S là diện tích và độ dài 3 cạnh tam giác lần lượt là a, b và c

S=√p(p−a)(p−b)(p−c)S=p(p−a)(p−b)(p−c)

Với p là nửa chu vi của tam giác.

p=a+b+c2p=a+b+c2

Công thức Heron còn có thể được viết lại bằng:

S=√(a+b+c)(a+b−c)(b+c−a)(c+a−b)4S=(a+b+c)(a+b−c)(b+c−a)(c+a−b)4

S=√2(a2b2+a2c2+b2c2)−(a4+b4+c4)4S=2(a2b2+a2c2+b2c2)−(a4+b4+c4)4

S=√(a2+b2+c2)2−2(a4+b4+c4)4

Chương trình ở Hình 9 xây dựng một hàm tính diện tích một tam giác bằng công thức Heron theo ba cạnh của tam giác

* Phát biểu công thức Heron tính diện tích tam giác khi biết 3 cạnh

Khi nói về diện tích tam giác chúng ta sẽ nghĩ đến công thức tính là lấy cạnh đáy nhân chiều cao và chia 2. Tuy nhiên, trên thực tế rất hiếm đề thi cho sẵn các thông tin về cạnh đáy, chiều cao để tính diện tích. Một số đề toán thay vào đó chỉ cho chiều dài 3 cạnh và yêu cầu tính diện tích theo dữ liệu đó. Lúc này, học sinh cần tìm đến công thức Heron để tính diện tích tam giác khi biết 3 cạnh.

Công thức Heron là công thức toán học mang tên nhà toán học Heron của Alexandria. Công thức này được tìm thấy trong cuốn sách của ông mang tên Metrica, được viết vào khoảng năm 60 sau công nguyên.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 10 Cánh diều: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button