Địa LýLớp 10

Cho ví dụ về sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến chế độ nước của sông ngòi miền nhiệt đới

Câu hỏi: Cho ví dụ về sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến chế độ nước của sông ngòi miền nhiệt đới.

Trả lời

Ví dụ về sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến chế độ nước của sông ngòi miền nhiệt đới:

Bạn đang xem: Cho ví dụ về sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến chế độ nước của sông ngòi miền nhiệt đới

Chế độ nước của sông ngòi miền nhiệt đới bị thay đổi do sự biến đổi của khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt. Từ đó làm tăng quá trình xói mòn của đất.

Tìm hiểu thêm kiến thức về khu vực nhiệt đới

Khu vực nhiệt đới là khu vực địa lý trên Trái Đất nằm trong khoảng có đường ranh giới là hai đường chí tuyến: hạ chí tuyến ở Bắc bán cầu và đông chí tuyến ở Nam bán cầu, bao gồm đường xích đạo.

Điều kiện tự nhiên

Đới nóng là nơi có nhiệt độ cao, Tín phong Đông Bắc & Tín phong Đông Nam thổi quanh năm từ hai dải cao áp chí tuyến về phía Xích đạo, chiếm một phần khá lớn diện tích đất nổi trên Trái Đất.

Môi trường nhiệt đới có 4 kiểu môi trường: môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường hoang mạc.

Trong sơ đồ phân loại khí hậu của Wladimir Köppen, khí hậu nhiệt đới được định nghĩa như là khí hậu phi khô cằn trong đó tất cả 12 tháng của năm có nhiệt độ trung bình trên 18°C (64.4°F).

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button