GDQPLớp 12

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân ta có mấy tính chất?

Chiến tranh nhân dân Việt Nam là một quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, nhất là tiềm lực quốc phòng, an ninh, đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù là cách mạng đỏ.

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân ta có mấy tính chất?

A. Có 6 tính chất

Bạn đang xem: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân ta có mấy tính chất?

B. Có 5 tính chất

C. Có 4 tính chất

D. Có 3 tính chất

Đáp án đúng: D. Có 3 tính chất

Giải thích nguyên nhân chọn đáp án D

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân ta có 3 tính chất:

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân ta có mấy tính chất?

+ Là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, và được điều hành trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, cách mạng tự vệ, bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn bộ lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội. bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng.

+ Là cuộc chiến tranh mạng hiện đại (hiện đại về vũ khí, trang bị, tri thức và nghệ thuật quân sự). Nhưng trước hết hiện đại đòi hỏi phải hiện đại về con người, đòi hỏi con người phải nắm bắt khoa học kỹ thuật, chỉ có nắm vững khoa học kỹ thuật mới có thể điều khiển, sử dụng vũ khí trang bị. kỹ thuật mới, hiện đại biết ngăn chặn, đẩy lùi chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button