Lớp 10Ngữ Văn

Chí Linh Sơn Phú Đọc hiểu – Ngữ Văn 10

Hướng dẫn tìm hiểu “Chí Linh Sơn Phú Đọc hiểu” với những kiến thức mở rộng thú vị về môn Ngữ văn 10 là tài liệu ôn tập dành cho thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

Chí Linh Sơn Phú Đọc hiểu – Đề số 1

– Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Bạn đang xem: Chí Linh Sơn Phú Đọc hiểu – Ngữ Văn 10

“Tiếng quân ca ngày càng vang dậy 

Giặc mỗi mệt ngày càng thua chạy 

Trận Thị Cầu như ổ kiến làm đê vỡ 

Trận Tốt Động như gió mạnh gãy cành cây 

Trận Hiệp, Lý Lượng như dưới hổ cọp sa 

Vương Thông, Mã ki như vạc sôi, cá nhảy 

Muôn dặm non sông khôi phục lại 

Đông Đô, phường phố vẫn y nguyên”.

(Trích “Chí Linh Sơn Phú (Tức Phú núi Chí Linh)” của Nguyễn Trãi). 

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính là gì:

Câu 2: Trong đoạn trích, sức mạnh của quân ta được thể hiện qua từ ngữ nào?

Câu 3: Tình hình của kẻ địch được miêu tả trong đoạn trích.

Câu 4: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong 4 câu thơ sau:

Trận Thị Cầu như ổ kiến làm đê vỡ 

Trận Tốt Động như gió mạnh gãy cành cây 

Trận Hiệp, Lý Lượng như dưới hổ cọp sa 

Vương Thông, Mã ki như vạc sôi, cá nhảy 

Câu 5: Bài học rút ra từ đoạn trích.

Đáp án:

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: miêu tả.

Câu 2: Trong đoạn trích, sức mạnh của quân ta được thể hiện qua từ ngữ:

Tiếng quân ta ngày càng vang dậy/ làm đê vỡ/ gió mạnh gãy cành cây

Câu 3: Tình hình của kẻ địch được miêu tả trong đoạn trích thông qua các từ: dưới hổ cọp sa, vạc sôi, cá nhảy.

Câu 4: 

 – Biện pháp tu từ: So sánh

Trận Thị Cầu như ổ kiến làm đê vỡ

Trận Tốt Động như gió mạnh gãy cành cây

Trận Hiệp, Lý Lượng như dưới hổ cọp sa

Vương Thông, Mã ki như vạc sôi, cá nhảy

-Tác dụng:

+ Tăng sức gợi hình gợi cảm, tạo nhịp điệu cho câu thơ.

+ Nhấn mạnh tình cảnh thảm hại của quân giặc và sự chiến đấu ngoan cường, hào hùng của quân ta.

+ Cho thấy thái độ tự hào, niềm vui sướng khi chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Câu 5:

Bài học: Chính nghĩa sẽ tạo nên những điều phi thường. Và sức mạnh cuả toàn dân là điều cần thiết để làm nên chiến thắng cho dân tộc ta. 

[ĐÚNG NHẤT] Chí Linh Sơn Phú Đọc hiểu

 

Chí Linh Sơn Phú Đọc hiểu – Đề số 2

– Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6:

“…tiếng quân ca ngày càng vang dậy 

Giặc mỗi mệt ngày càng thua chạy 

Trận Thị Cầu như ổ kiến làm đê vỡ 

Trận Tốt Động như gió mạnh gãy cành cây 

Trận Hiệp, Lý Lượng như dưới hổ cọp sa 

Vương Thông, Mã ki như vạc sôi, cá nhảy 

Muôn dặm non sông khôi phục lại 

Đông Đô, phường phố vẫn y nguyên” 

(Trích “Chí Linh Sơn Phú (Tức Phú núi chí linh)” của Nguyễn Trãi). 

Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính 

Câu 2: Thể loại 

Câu 3: Chi tiết tiêu biểu 

Câu 4: Nội dung chính 

Câu 5: Nêu nghệ thuật của đoạn trích 

Câu 6: Bài học rút ra

Đáp án:

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: miêu tả

Câu 2: Thể thơ: Thơ tự do

Câu 3: Chi tiết tiêu biểu: Hình ảnh thất bại của tướng giặc:

Trận Thị Cầu như ổ kiến làm đê vỡ 

Trận Tốt Động như gió mạnh gãy cành cây 

Trận Hiệp, Lý Lượng như dưới hổ cọp sa 

Vương Thông, Mã ki như vạc sôi, cá nhảy 

Câu 4: Nội dung chính của đoạn thơ:

Nói lên sức mạnh tinh thần hùng mạnh đánh đuổi quân giặc, và những chiến thắng vang dội của quân ta làm cho giặc phải chết.

Câu 5:

Nghệ thuật của đoạn trích là biện pháp so sánh: giặc chết như ổ kiến vỡ, cành cây gãy, hổ cọ sa, vạc sôi cá nhảy

Câu 6: Bài học rút ra:

Luôn có tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Chỉ cần chúng ta có ý chí lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chúng ta sẽ chiến thắng

Chí Linh Sơn Phú Đọc hiểu – Đề số 3

 “…tiếng quân ca ngày càng vang dậy

Giặc mỗi mệt ngày càng thua chạy

Trận Thị Cầu như ổ kiến làm đê vỡ

Trận Tốt Động như gió mạnh gãy cành cây

Trận Hiệp, Lý Lượng như dưới hổ cọp sa

Vương Thông, Mã ki như vạc sôi, cá nhảy

Muôn dặm non sông khôi phục lại

Đông Đô, phường phố vẫn y nguyên

(Trích “Chí Linh sơn phú( Tức Phú núi chí linh)” của Nguyễn Trãi).

Câu 1: Nêu nội dung chính của văn bản

Câu 2: Những nét đặc sắc về nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?

Câu 3: Bài học rút ra từ văn bản

Đáp án:

 Câu 1:

– Nội dung chính: Nêu lên tinh thần tự hào dân tộc qua những dẫn chứng mà lịch sử đã ghi nhận về những chiến thắng vẻ vang của công cuộc chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

* Câu 2:

– Nét đặc sắc về nghệ thuật là:

 + Cách dùng độc đáo biện pháp tu từ so sánh đã khiến cho các hình ảnh được diễn đạt giàu hình ảnh hơn;

 + Biện pháp liệt kê ra các trận đánh lịch sử mang đầy khí thế hào hùng đã tạo nhịp điệu cho đoạn thơ;

 + Cách diễn đạt bằng lời thơ giàu ý nghĩa, trong sáng đã làm tăng cảm xúc cho bài thơ.

* Câu 3:

– Bài học rút ra: Hãy giữ vững tinh thần yêu nước, đó là sức mạnh vĩnh cửu cho dân tộc ta trong những lúc nguy cấp nhất. 

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Ngữ Văn 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button