Lớp 7Ngữ Văn

Câu tục ngữ nói về tính liêm khiết

Tuyển tập các Câu tục ngữ nói về tính liêm khiết hay nhất, đặc sắc do Sài Gòn Tiếp Thị sưu tầm và biên soạn. Mời các em cùng tham khảo nhé! 

1. “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

2. Cây ngay bóng thẳng, cây cong bóng vẹo.

Bạn đang xem: Câu tục ngữ nói về tính liêm khiết

3. Cây ngay không sợ chết đứng.

4. Đói cho sạch, rách cho thơm

Chớ có bờm xôm, để đời tiếng xấu.

5. Khó mà biết lẽ biết lời

Biết ăn biết ở như người giàu sang.

6. Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

7. Áo rách cốt cách người thương.

[CHUẨN NHẤT] Câu tục ngữ nói về tính liêm khiết

8. Ăn có mời; làm có khiến.

9. Mặc đẹp chưa hẳn đã là sang

Kém phẩm vô tâm, khạc nhổ càng

Tư cách trang đài, do biết nghĩ

Kín đáo, sạch sẽ tướng thật sang.

10. Ban ngày quan lớn như thần

Ban đêm quan lớn tần mần như ma.

11. Của thấy không xin

12. Của công giữ gìn

13. Của rơi không nhặt.

14. Ăn có mời, làm có khiến.

15. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

16. Mất lòng trước, được lòng sau.

17. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng.

18. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.

19. Tu thân rồi mới tề gia

Lòng ngay nói thật gian tà mặc ai.

20. Những người tính nết thật thà

Đi đâu cũng được người ta tin dùng.

21. Làm người suy chín xét xa

Cho từng gốc nhọc, cho ra vắn dài.

22. Khôn ngoan ba chốn bốn bề

Đừng cho ai lấn chớ bề lấn ai.

23. Làm người phải đắn phải đo

Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

25. Giấy rách phải giữ lấy lề.

26. Lời hơn lẽ thiệt.

27. Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời.

28. Lời hay lẽ phải.

29. Nói phải củ cải cũng nghe.

30. Ăn ngay nói phải.

31. Nghe điều phải thích lời hay.

33. Của thấy không xin

34. Của mình thì giữ bo bo, của người thì đớp cho no mới về.

35. Vén mây mù mới thấy trời xanh.

36. Công bình chính trực.

37. Mặc đẹp chưa hẳn đã là sang

Kém phẩm vô tâm, khạc nhổ càng

Tư cách trang đài, do biết nghĩ

Kín đáo, sạch sẽ “Tướng thật sang”

38. Khó mà biết lẽ biết lời

Biết ăn biết ở như người giàu sang.

39. Tu thân rồì mới tề gia

Lòng ngay nói thật gian tà mặc ai.

40. Những người tính nết thật thà

Đi đâu cũng được người ta tin dùng.

41. Dù anh què quặc chân tay

Anh làm chuyện phải em nài theo anh

Dù anh sạp rượu nhà vàng

Anh làm điều quấy giỏ vàng cũng chê

Anh ơi sự thế não nề

Khuyên anh cố giữ lối về quê hương.

42. Làm người suy chín xét xa

Cho từng gốc nhọc, cho ra vắn dài.

43. Khôn ngoan ba chốn bốn bề

Đừng cho ai lấn chớ bề lấn ai.

44. Làm người phải đắn phải đo

Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

45. Làm người mà chẳng biết suy

Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.

46. Công thì thưởng tội thì trừng

Đặng không mừng, mất không lo

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 7, Ngữ Văn 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button