Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 10 Bài 17

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 10 Bài 17

Những thay đổi qua cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông có ý nghĩa gì?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 10 Bài 17

Ý nghĩa của cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông:

Tránh tình trạng tản quyền, quyền lực được tập trung vào tay vua, chứng tỏ nhà nước quân chủ chuyên chế đạt đến đỉnh cao.

Cuộc cải cách đã tạo được một bộ máy hành chính gọn gàng, rành mạch từ trung ương đến địa phương.

Đảm bảo sự thống nhất trong chính quyền từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương.

Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 10 Bài 17

Các điều luật trên nói lên điều gì?

Lời giải

Các bộ luật:

– Bộ luật Hình thư thời Lý.

– Bộ luật Hình luật thời Trần.

– Bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) thời Lê.

Các điều trong bộ luật nói lên:

– Có nhiều điều luật tiến bộ, có sự bổ sung và thay đổi phù hợp theo từng thời kỳ. Các bộ luật càng ngày càng được hoàn chỉnh hơn thể hiện sự phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam.

– Các điều luật trên nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, một số quyền lợi chân chính của nhân dân và an ninh đất nước.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button