Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 172 Lịch Sử 12 Bài 21

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Câu hỏi in nghiêng trang 172 Lịch Sử 12 Bài 21

Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam? 

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 172 Lịch Sử 12 Bài 21

“Chiến tranh đặc biệt” là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ, dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ, nhằm chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta. 

*  Âm mưu: Âm mưu cơ bản của Mĩ trong “Chiến tranh đặc biệt” là “dùng người Việt đánh người Việt” 

*  Thủ đoạn: 

–  Đề ra “kế hoạch Stalây – Taylor”, bình định miền Nam trong 18 tháng. 

      +Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Sài Gòn. 

      + Tiến hành dồn dân lập “Ấp chiến lược” – xương sống của “Chiến tranh đặc biệt”, trang bị hiện đại, sử dụng phổ biến các chiến thuật mới như “trực thăng vận” và “thiết xa vận”. 

      + Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam (MACV). 

–  Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành nhiều hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

Câu hỏi in nghiêng trang 172 Lịch Sử 12 Bài 21

Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) và giành thắng lợi như thế nào? 

Lời giải:

  1. Hoàn chỉnh về tổ chức lãnh đạo: 

      – Ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 

      – Tháng 1/1961, Trung ương cục miền Nam thành lập. 

      – Tháng 2/1961, các lực lượng vũ trang thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam. 

      – Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Đảng lãnh đạo nhân dân ta kết hợp đấu tranh chính trị với đầu tranh vũ trang, nổi dậy tiến công địch trên ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị), bằng ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh vận). 

  1. Đánh bại kế hoạch Xtalây – Taylo (1961 – 1963).

      – Từ năm 1961 đến 1962: quân giải phóng đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch. 

      – Đấu tranh chống và phá “Ấp chiến lược”: diễn ra gay go quyết liệt giữa ta và địch. Ta phá “ấp chiến lược” đi đôi với dựng làng chiến đấu.

      – Trên mặt trận quân sự: Ngày 2/1/1963, quân dân ta thắng lớn ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho). 

      – Đấu tranh chính trị: 

                 + Diễn ra mạnh mẽ khắp các đô thị lớn, nổi bật là đấu tranh của “đội quân tóc dài”, của các tín đồ Phật giáo…=> Đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm. 

                 + Ngày 1/11/1963, Mỹ giật dây Dương văn Minh đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm. Chính quyền Sài Gòn lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

  1. Đánh bại kế hoạch Giôn xơn – Mác Namara (1964-1965): 

        – Kế hoạch Giônxơn – Mác Namara có nội dung là: 

              Tăng cường viện trợ quân sự, ổn định chính quyền Sai gòn, bình định có trọng điểm trong hai năm (1964 – 1965). 

      -Thắng lợi của ta: 

               + Từng mảng lớn “ấp chiến lược” của địch bị phá vỡ, làm phá sản cơ bản “xương sống” của chiến tranh đặc biệt. 

               + Vùng giải phóng ngày càng mở rộng, chính quyền cách mạng các cấp thành lập. 

     – Về quân sự: 

              + Ta thắng lớn ở trận Bình Giã (2/12/1964), đánh bại chiến lược “trực thăng vận”, “thiết xa vận”. 

              + Thắng lợi ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài… 

Phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button