Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 167 Lịch Sử 10 Bài 33

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Câu hỏi in nghiêng trang 167 Lịch Sử 10 Bài 33

– Kết hợp lược đồ, hãy trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất I-ta-li-a.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 167 Lịch Sử 10 Bài 33

– Tháng 4-1859, liên minh Pháp – Pi-ê-môn-tê cùng nhau tiến hành cuộc chiến tranh chống Áo và giành được thắng lợi. Điều này đã làm cho cao trào cách mạng của quần chúng bùng nổ mạnh mẽ hơn, đặc biệt là ở miền Trung. Đến tháng 3-1860, các vương quốc ở miền trung I-ta-li-a sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê.

– Tháng 4-1860, nhân dân ở Xi-xi-li-a và đội quân áo đỏ Ga-ri-ban-đi cùng nhau khởi nghĩa và thống nhất được miền Nam đất nước để sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê. Lúc này, vương quốc I-ta-li-a được thành lập, bầu Pi-ê-môn-tê làm quốc vương và Ca-vua làm thủ tướng đẻ điều hành đất nước.

– Năm 1866, liên minh I-ta-li-a – Phổ cùng nhau chống lại nước Áo và giải phóng được Vê-nê-xi-a.

– Năm 1870, cuộc chiến tranh giữa Pháp và Phổ diễn ra, thất bại thuộc về quân Pháp nên Rô-ma thuộc về I-ta-li-a. Quá trình thống nhất I-ta-li-a được hoàn thành.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button