Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 135 Sinh 11 Bài 34

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Câu hỏi in nghiêng trang 135 Sinh 11 Bài 34

Quan sát hình 34.2 và chỉ rõ vị trí và kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân, rồi cho biết sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 135 Sinh 11 Bài 34

Lời giải:

– Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào của mô phân sinh đỉnh.

Câu hỏi in nghiêng trang 135 Sinh 11 Bài 34

Quan sát hình 34.3 và trả lời các câu hỏi:

– Sinh trưởng thứ cấp là gì?

– Cây Một lá mầm hay cây Hai lá mầm có sinh trưởng thứ cấp và kết quả của kiểu sinh trưởng đó là gì?

– Các lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đâu?

Soạn Sinh 11: Câu hỏi in nghiêng trang 135 Sinh 11 Bài 34 -

Lời giải:

– Sinh trường thứ cấp là hình thức sinh sản làm cho thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.

– Cây Hai lá mầm có sinh trưởng thứ cấp diễn ra ở thân làm thân cây to ra.

– Các lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ tầng sinh bần.

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button