Lớp 12Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 42 Vật lý 12 Bài 8

Bài 8: Giao thoa sóng

Câu hỏi C1 trang 42 Vật lý 12 Bài 8

Những điểm nào trên hình 8.3 SGK biểu diễn chỗ hai sóng gặp nhau triệt tiêu nhau? Tăng cường nhau?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 42 Vật lý 12 Bài 8

Trên hình 8.3, các vòng tròn nét liền biểu diễn các gợn lồi còn các vòng tròn nét đứt biểu diễn các gợn lõm.

Chỗ gợn lồi gặp gợn lồi hay gợn lõm gặp gợn lõm là những điểm dao động biên độ cực đại (tăng cường nhau).

Chỗ gợn lồi gặp gợn lõm thì dao động có biên độ cực tiểu (triệt tiêu nhau).

Kiến thức cần nhớ

– Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng chu kì (hay tần số) và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Hai nguồn kết hợp có cùng pha là hai nguồn đồng bộ.

– Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra là hai sóng kết hợp.

– Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm ở đó chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

– Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng đó bằng một sô nguyên lần bước sóng:

d2−d1=kλ; (k=0, ±1, ±2,…)

– Cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nửa nguyên lần bước sóng:

(SGK Vật lý 12 – Bài 8 trang 44)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 8. Giao thoa sóng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button