Lớp 12Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 184 Vật lý 12 Bài 36

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Câu hỏi C1 trang 184 Vật lý 12 Bài 36

Giải thích rõ hơn bảng 36.1

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 184 Vật lý 12 Bài 36

So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học.

+ Phản ứng hóa học:

Có sự biến đổi các phân tử như: HCl đổi thành NaCl.

Có sự bảo toàn các nguyên tử: Số các nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn các nguyên tử: Số các nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ trước và sau phản ứng bằng nhau.

+ Phản ứng hạt nhân:

Có sự biến đổi các hạt nhân như: hạt nhân sinh ra khác với hạt nhân ban đầu.

Có sự biến đổi các nguyên tố.

Không bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ của các hạt sinh ra lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt ban đầu.

Kiến thức cần nhớ

– Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

– Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclôn; nó được đo bằng tích của độ hụt khối với thừa số c2: Wlk=[ZmP+(A−Z)mn−mX]c2=Δmc2

– Mức độ bền vững của một hạt nhân tủy thuộc vào năng lượng liên kết riêng:

         

– Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của các hạt nhân, được chia thành hai loại:

+ Phản ứng hạt nhân tự phát;

+ Phản ứng hạt nhân kích thích.

– Các định luật bảo toàn trong một phản ứng hạt nhân:

+ Bảo toàn điện tích;

+ Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A);

+ Bảo toàn năng lượng toàn phần;

+ Bảo toàn động lượng.

– Năng lượng của một phản ứng hạt nhân: W=(mtrước−msau)c2≠0

– W>0 tỏa năng lượng

– W<0 thu năng lượng 

  

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân | Giải Lý 12

 

(SGK Vật lý 12 – Bài 36 trang 186)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button