Lớp 11Toán

Câu hỏi 4 trang 101 Toán 11 Đại số Bài 4

Bài 4: Cấp số nhân

Câu hỏi 4 trang 101 Toán 11 Đại số Bài 4

Tính tổng số các hạt thóc ở 11 ô đầu của bàn cờ nêu ở hoạt động 1

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 101 Toán 11 Đại số Bài 4

Hướng dẫn

Nhân cả tổng S cần tính với 2 rồi lấy 2S − S, thu gọn ta được kết quả.

Ta có:

S = u1 + u2 + u3 + u+ u5 + u6 + u7 + u8 + u9 + u10 + u11

= u1 + u1.q + u1.q2 +⋯+ u1.q9 + u1.q10     (1)

⇒ S.q = u1.q + u1.q2 +⋯+ u1.q9 + u1.q10 + u1.q11     (2)

Lấy (2) trừ (1), ta được:

Vì vậy, tổng số hạt thóc ở 11 ô đầu bàn cờ là:

Giải Toán 11: Câu hỏi 4 trang 101 Toán 11 Đại số Bài 4 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 4. Cấp số nhân

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button