Lớp 11Toán

Câu hỏi 3 trang 94 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Cấp số cộng

Câu hỏi 3 trang 94 Toán 11 Đại số Bài 3

Mai và Hùng chơi trò xếp các que diêm thành hình tháp trên mặt sân. Cách xếp được thể hiện trên Hình 42.

Giải Toán 11: Câu hỏi 3 trang 94 Toán 11 Đại số Bài 3 | Giải bài tập Toán 11

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 94 Toán 11 Đại số Bài 3

Hỏi: Nếu tháp có 100 tầng thì cần bao nhiêu que diêm để xếp tầng đế của tháp?

Lời giải

Xây 1 tầng cần 2 que diêm để xếp tầng đế

Xây 2 tầng cần 4 que diêm để xếp tầng đế (4 = 2 + 1.2)

Xây 3 tầng cần 6 que diêm để xếp tầng đế ( 6 = 2 + 2.2)

Xây 100 tầng cần 200 que diêm để xếp tầng đế (200 = 2 + 99.2)

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Cấp số cộng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button