Lớp 11Toán

Câu hỏi 2 trang 93 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Cấp số cộng

Câu hỏi 2 trang 93 Toán 11 Đại số Bài 3

Cho (un) là một cấp số cộng có sáu số hạng với Giải Toán 11: Câu hỏi 2 trang 93 Toán 11 Đại số Bài 3 | Giải bài tập Toán 11

Viết dạng khai triển của nó.

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 93 Toán 11 Đại số Bài 3

Lời giải

Hướng dẫn

Tính từ số hạng của CSC và kết luận.

Sử dụng công thức un+1  =un + d

Dạng khai triển của cấp số cộng đó là:

Giải Toán 11: Câu hỏi 2 trang 93 Toán 11 Đại số Bài 3 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Cấp số cộng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button