Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 1 trang 71 Toán 12 Giải tích Bài 4

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Câu hỏi 1 trang 71 Toán 12 Giải tích Bài 4

Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80902400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi năm 2010 Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm không đổi ?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 71 Toán 12 Giải tích Bài 4

Kiến thức áp dụng

Sử dụng công thức T = A(1+r)N

Từ năm 2003 đến năm 2010 là 7 năm.

Vậy năm 2010 Việt Nam sẽ có số người là: 80902400.(1 + 0.0147)7 = 89603511,14.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button