Lớp 12Toán Học

Câu 5 trang 92 SGK Hình học 12

Ôn tập chương 3

Câu 5 trang 92 SGK Hình học 12: 

Cho mặt cầu(S) có phương trình (x – 3)2 + (y + 2)2 + (z – 1)2 = 100 và mặt phẳng (α) có phương trình 2x – 2y – z + 9 = 0. Mp(α) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C). Hãy xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn (C).

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 5 trang 92 SGK Hình học 12

Kiến thức áp dụng

+ Phương trình mặt cầu tâm I(a ; b ; c), bán kính R là :

(S) : (x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2.

+ Mặt phẳng (α) cắt mặt cầu (S) tâm I, bán kính R có thiết diện là một đường tròn bán kính r, ta luôn có:

Giải Toán 12: Câu 5 trang 92 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 5 trang 92 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button