Lớp 9Tin Học

Câu 4 trang 77 Tin học 9

Bài 8: Bài trình chiếu

Câu 4 trang 77 Tin học 9:

Khung văn bản trên trang chiếu là gì? Có mấy kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bảo và tác dụng của chúng

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 4 trang 77 Tin học 9

Khung văn bản trên trang chiếu. Khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản và tác dụng của chúng.

– Khung văn bản trên trang chiếu là nơi nhập nội dung dạng văn bản;

– Có hai kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản, đó là khung tiêu đề trang và khung nội dung. Tác dụng của khung tiêu đề trang là chứa văn bản làm tiêu đề trang, còn khung nội dung chứa nội dung chi tiết của trang.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Tin học 9

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 9, Tin học 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button