Lớp 9Tin Học

Câu 3 trang 97 Tin học 9

Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chèn

Câu 3 trang 97 Tin học 9:

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 3 trang 97 Tin học 9

Những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

– Có thể nhìn được toàn bộ các trang chiếu của bài trình chiếu;

– Có thể sao chép hoặc di chuyển các trang chiếu.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Tin học 9

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 9, Tin học 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button