Lớp 10TIn Học

Camera đặt cạnh trạm thu phí đường cao tốc ghi nhận nhiều thông tin, trong đó có mảng số nhận dạng loại ô tô đi qua | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Camera đặt cạnh trạm thu phí đường cao tốc ghi nhận nhiều thông tin, trong đó có mảng số nhận dạng loại ô tô đi qua. Mỗi loại ô tô được mã hóa thành một số nguyên dương. Cho dãy số, mỗi số là mã hóa về loại của một ô tô đi qua trạm thu phí. Em hãy viết chương trình nhập dãy số mã hóa xe vào từ bàn phím và đưa ra màn hình số loại xe khác nhau đã được nhận dạng.

Lời giải:

ds= [int(i) for i in input(“Nhập mã xe “).split()]

Bạn đang xem: Camera đặt cạnh trạm thu phí đường cao tốc ghi nhận nhiều thông tin, trong đó có mảng số nhận dạng loại ô tô đi qua | Giải bài tập SGK Tin học 10

ds.sort()

print(ds)

t = 1

for i in range(1, len(ds)):

if ds[i]!=ds[i-1]:

t = t + 1

print(t)

Camera đặt cạnh trạm thu phí đường cao tốc ghi nhận nhiều thông tin, trong đó có mảng số nhận dạng loại ô tô đi qua

* Hướng dẫn cách nhập số trong python

Chúng ta có 3 phương pháp để nhập số trong python như sau:

int(input()) trong python: nhập số nguyên trong python

float(input()) trong python: nhập số thực trong python

vòng lặp for hoặc While True: nhập dãy số từ bàn phím python

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm cách nhập chuỗi và list trong python tại bài viết Nhập chuỗi và list trong python.

* Hàm print trong Python

Để hiển thị lên màn hình mình sử dụng câu lệnh Print nhé các cháu và đây chú gõ dòng code, hệt như bài đầu tiên mình học

Mặc định thì mỗi lần chúng ta print dữ liệu thì nó sẽ tự ngắt dòng cho dòng tiếp theo, tức là khi mình gõ code

print(“xin chào”)

print(“có gì mới”)

thì nó sẽ mặc định in ra 2 dòng

để nối dòng ta dung thềm key end=” ” end có thể là khoảng trắng, ký tự gì đó tuỳ các con

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 14 Cánh diều: Kiểu dữ liệu. Danh sách – xử lí danh sách

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button