Lớp 10TIn Học

Các tên biến sau có hợp lệ không? | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Các tên biến sau có hợp lệ không?

a) _if            

b) global      

Bạn đang xem: Các tên biến sau có hợp lệ không? | Giải bài tập SGK Tin học 10

c) nolocal    

d) return      

e) true

Lời giải

Các tên biến hợp lệ:

a) _if             

c) nolocal

* Biến trong Python là gì?

Một biến Python là một khu vực bộ nhớ được dành riêng để lưu trữ các giá trị. Nói cách khác, biến trong python cung cấp dữ liệu cho quá trình xử lý của máy tính.

Mỗi giá trị trong Python có một kiểu dữ liệu. Các kiểu dữ liệu khác nhau trong Python là kiểu số, kiểu danh sách, kiểu bộ (tuple), kiểu chuỗi (string), kiểu từ điển (dictionary), v.v … Các biến có thể được khai báo bằng bất kỳ tên nào hoặc thậm chí cả bằng chữ cái như a, aa, abc, v.v.

* Định danh trong Python

Mỗi ngôn ngữ lập trình có từ khóa (keyword) và định danh (identifier) khác nhau và Python cũng không ngoại lệ. Định danh là tên gọi mà lập trình viên sẽ gán cho một thực thể trong Python. Nói một cách đơn giản, định danh là do tên người dùng định nghĩa để đại diện cho các khối xây dựng cơ bản của Python. Định danh có thể là một biến, một hàm, một lớp, một mô đun hoặc bất kỳ đối tượng khác. 

Các tên biến sau có hợp lệ không?

* Các quy tắc khi sử dụng biến trong Python

Tên của biến phải được bắt đầu bằng một chữ hoặc một ký tự underscore (dấu gạch dưới: _).

Tên của biến không thể bắt đầu bằng một con số. Ngoài ký tự bắt đầu ra thì trong tên biến có thể sử dụng số, chữ và dấu gạch dưới như bình thường.

Biến trong Python phải có tên riêng, không trùng lặp với tên của các biến đang tồn tại trên file làm việc của bạn.

Tên biến của phân biệt chữ hoa và chữ thường như chúng mình đã đề cập trong bài viết về các lưu ý quan trọng cho người mới học Python.

>>>Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 Bài 17: Biến và lệnh gán – Kết nối tri thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button