Lớp 10TIn Học

Bạn Khánh Linh muốn viết chương trình (Hình 2) nhập vào từ một xâu là tên của một tệp và kiểm tra xem tên tệp đó có phải là tên của tệp trong chương trình Windows không | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Tên tệp thường gồm hai phần: phần tên và phần mở rộng được ngăn cách nhau bởi dấu chấm. Ví dụ, các tệp chương trình Python có phần mở rộng là “py”, các tệp văn bản có phần mở rộng là “doc” hoặc “docx”. Trong hệ điều hành Windows, tên tệp không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Bạn Khánh Linh muốn viết chương trình (Hình 2) nhập vào từ một xâu là tên của một tệp và kiểm tra xem tên tệp đó có phải là tên của tệp trong chương trình Windows không.

 Khánh Linh đã nghĩ ra thuật toán, bằng cách lấy ra hai kí tự cuối cùng của xâu rồi so sánh với xâu “py”. Tuy nhiên, chương trình do Khánh Linh viết vẫn còn có lỗi. Em hãy giúp bạn Khánh Linh tìm và sữa lỗi để chương trình chạy được và đưa ra kết quả đúng.
 

Chương trình bị sai lỗi lôgic, ra kết quả không đúng. Sửa 20 thành 2

Lời giải:

Bạn đang xem: Bạn Khánh Linh muốn viết chương trình (Hình 2) nhập vào từ một xâu là tên của một tệp và kiểm tra xem tên tệp đó có phải là tên của tệp trong chương trình Windows không | Giải bài tập SGK Tin học 10

Chương trình bị sai lỗi lôgic, ra kết quả không đúng. Sửa 20 thành 2

Chương trình đúng:

fileName = input(“Nhập một tên tệp: “)

Length = len(fileName)

extensionName= fileName[Length-2:]

if extensionName==’py’:

print(fileName, ‘là tệp mã nguồn Python’)

else:

print(fileName, ‘không phải là tệp mã nguồn Python’)

Chương trình bị sai lỗi lôgic, ra kết quả không đúng. Sửa 20 thành 2

* Đuôi tên tệp trong windows

Tên tệp Windows có hai phần, tách biệt nhau bằng một dấu chấm: phần đầu là tên tệp và phần thứ hai là đuôi gồm 3 hoặc 4 ký tự giúp xác định loại tệp. Ví dụ như trong expenses.xlsx, phần đầu tiên của tên tệp là expenses và đuôi là xlsx.

Đuôi cho máy tính của bạn biết ứng dụng nào đã tạo hoặc có thể mở tệp đó, cũng như biểu tượng để sử dụng tệp. Ví dụ: các đuôi docx cho biết máy tính của bạn rằng Microsoft Word có thể mở tệp và hiển thị một biểu tượng Word khi bạn xem tệp đó trong File Explorer.

Hầu hết các đuôi tên tệp đều tương thích với nhiều chương trình mà bạn đã cài đặt. Bạn có thể thay đổi đuôi tên tệp, nhưng việc đó không làm thay đổi tệp thành một định dạng khác hoặc thay đổi bất kỳ thứ gì khác về tệp trừ tên tệp. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi chương trình mở tệp, hãy đọc Thay đổi chương trình mặc định trong Windows 10.

* Qui tắc đặt tên trong Windows

+ Tên tệp không quá 255 kí tự, thường gồm 2 phần: phần tên (Name) và phần mở rộng (còn được gọi là phần đuôi – Extension) và được phân cách bằng dấu chấm (.);

+ Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử đúng để phân loại tệp;

+ Tên tệp không được chứa một trong các kí tự sau: / :*?” |

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 13 Cánh diều: Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button