Lớp 8

Bài tập về Mol, Khối lượng mol và thể tích mol của chất khí – Hóa 8 bài 18

Sau khi nắm vững nội dung lý thuyết về mol, khối lượng mol và thể tích mol các em cần áp dụng kiến thức này vào các câu hỏi và bài tập để hiểu và ghi nhớ lâu hơn.

Nội dung bài này sẽ hướng dẫn các em giải một số bài tập liên quan về mol, khối lượng mol và thể tích mol của chất khí.

Bạn đang xem: Bài tập về Mol, Khối lượng mol và thể tích mol của chất khí – Hóa 8 bài 18

* Bài 1 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

 a) 1,5 mol nguyên tử Al.

 b) 0,5 mol nguyên tử H2.

 c) 0,25 mol phân tử NaCl.

 d) 0,05 mol phân tử H2O.

> Lời giải:

 a) 1,5×6.1023 = 9.1023 hay 1,5N (nguyên tử Al).

 b) 0,5×6.1023 = 3.1023 hay 0,5N (phân tử H2).

 c) 0,25×6.1023 = 1,5.1023 hay 0,25N (phân tử NaCl).

 d) 0,05×6.1023 = 0,3.1023 hay 0,05N (phân tử H2O).

* Bài 2 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm khối lượng của:

 a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2.

 b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO.

 c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2.

 d) 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

* Lời giải:

a) MCl = 35,5(g/mol);

 MCl2 = 71(g/mol).

b) MCu = 64(g/mol);

 MCuO = (64 + 16)(g/mol) = 80(g/mol).

c) MC = 12(g/mol);

 MCO = (12 + 16)(g/mol) = 28(g/mol);

 MCO2 = (12 + 16.2) = 44(g/mol).

d) MNaCl = (23+ 35,5) = 58,5(g/mol); 

 MC12H22O11 = 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342(g/mol).

* Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của :

 a) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2.

 b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

> Lời giải: 

a) VCO2 = 1.22,4 = 22,4 (l).

 VH2 = 2.22,4 = 44,8 (l).

 VO2 = 1,5.22,4 = 33,6 (l).

b) Vhh = VO2 + VN2 = 0,25.22,4 + 1,25.22,4

 = 22,4.(0,25 + 1,25) = 33,6 lít.

 

* Bài 4 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O, HCl, Fe2O3, C12H22O11

> Lời giải:

– Ta có, khối lượng N (6.1023) phân tử của: 

 MH2O = (2.1 + 16) = 18(g).

 MHCl = (1+35,5) = 36,5(g).

 MFe2O3 = 2.56 + 16.3 = 160(g).

 MC12H22O11 = 12.12 + 22.1 + 16.11 = 342(g).

Nội dung Bài tập về Mol, Khối lượng mol và thể tích mol của chất khí ở đây cùng với phần lý thuyết trước đã giúp các em hoàn chỉnh khối kiến thức về mol, qua đó có thể nắm vững và ghi nhớ tốt hơn. Mọi góp ý về bài viết các em hãy để lại ở phần bình luận ở dưới nhé, chúc các em thành công.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button