Lớp 7Vật Lý

Bài C2 trang 9 SGK Vật Lý 7

Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bài C2 (trang 9 Vật Lý 7)

Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng nào là bóng tối, vùng nào được chiếu sáng đầy đủ. Nhận xét độ sáng của vùng còn lại so với hai vùng trên và giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài C2 trang 9 SGK Vật Lý 7

– Trên màn chắn vùng 1 là bóng tối. Vì vùng này không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

– Trên màn chắn vùng 3 là vùng được chiếu sáng đầy đủ. Vì vùng này nhận được đầy đủ ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

– Vùng 2 tuy sáng hơn vùng 1, nhưng lại tối hơn vùng 3. Vùng 2 gọi là vùng nửa tối, vì vùng này chỉ nhận được 1 phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Nhận xét: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 7

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 7, Vật Lý lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button