Lớp 11Toán

Bài 9 trang 63 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 63-64)

Bài 9 (trang 63 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời. Hỏi bài thi đó có bao n hiêu phương án trả lời?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 9 trang 63 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Cách chọn câu thứ nhất có 4 cách.

Cách chọn câu thứ hai có 4 cách.

…………………..

Cách chọn câu thứ 10 có 4 cách

Vậy nên bài thi có 410 = 1048576 phương án trả lời.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button