Lớp 7

Bài 8 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Một chủ cửa hàng bỏ ra 35 000 000 đồng mua một loại sản phẩm để bán…

Bài 8 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Một chủ cửa hàng bỏ ra 35 000 000 đồng mua một loại sản phẩm để bán. Chủ cửa hàng đã bán 6/7 số sản phẩm mua về đó với giá bán mỗi sản phẩm cao hơn 10% so với giá mua vào và bán 1/7 số sản phẩm còn lại với giá bán mỗi sản phẩm thấp hơn 25% so với giá mua vào.

Bạn đang xem: Bài 8 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều

a) Tính số tiền chủ cửa hàng thu về khi bán hết số sản phẩm đó.

b) Chủ cửa hàng đã lãi hay lỗ bao nhiêu phần trăm?

Giải bài 8 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều:

a) Giá mua vào của 6/7 số sản phẩm là:

35 000 000 . (6/7) = 30 000 000 (đồng)

Giá mua vào của 1/7 số sản phẩm còn lại là: 

35 000 000 – 30 000 000 = 5 000 000 (đồng)

Vì 6/7 số sản phẩm được bán với giá bán mỗi sản phẩm cao hơn 10% so với giá mua vào nên giá bán lúc này bằng 100% + 10% = 110% giá mua vào.

Số tiền thu về khi bán 6/7 số sản phẩm đó là:

30 000 000 . 110% = 33 000 000 (đồng)

Vì 1/7 số sản phẩm còn lại được bán với giá bán mỗi sản phẩm thấp hơn 25% so với giá mua vào nên giá bán lúc này bằng 100% – 25% = 75% giá mua vào.

Số tiền thu về khi bán 1/7 số sản phẩm còn lại là:

5 000 000 . 75% = 3 750 000 (đồng)

Số tiền chủ cửa hàng thu về khi bán hết số sản phẩm đó là:

33 000 000 + 3 750 000 = 36 750 000 (đồng)

Vậy số tiền chủ cửa hàng thu về khi bán hết số sản phẩm đó là 36 750 000 đồng.

b) Số tiền thu được lớn hơn số tiền mua vào (36 750 000 > 35 000 000) nên chủ cửa hàng đã lãi số tiền là:

36 750 000 − 35 000 000 = 1 750 000 (đồng)

Số phần trăm chủ cửa hàng đã lãi là: 

Vậy chủ cửa hàng đã lãi 5%.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 8 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Toán 7 trang 25, 26 tập 1 SGK Cánh Diều

> Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Tính:…

> Bài 2 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Tính:…

> Bài 3 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Chọn dấu “=”, “≠” thích hợp cho [?]…

> Bài 4 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Tính một cách hợp lí:…

> Bài 5 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 5,5 m và 3,75 m…

> Bài 6 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Cho miếng bìa có kích thước được mô tả như Hình 8 (các số đo trên hình tính theo đơn vị đề-xi-mét)…

> Bài 7 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Giá niêm yết của một chiếc ti vi ở cửa hàng là 20 000 000 đồng. Cửa hàng giảm lần thứ nhất…

> Bài 8 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Một chủ cửa hàng bỏ ra 35 000 000 đồng mua một loại sản phẩm để bán…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button