Lớp 8

Bài 6 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 21. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình thoi…

Bài 6 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Quan sát Hình 21. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình thoi.Bài 6 trang 81 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem: Bài 6 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Giải bài 6 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo:

• Ta có AE = EB nên AB = 2AE.

 DG = GC nên DC = 2DG.

– Mà AE = DG nên AB = DC.

– Chứng minh tương tự ta cũng có: AD = BC.

– Tứ giác ABCD có AB = DC và AD = BC

nên ABCD là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết).

⇒ AB // CD và AD // BC.

– Lại có AD ⊥ AB nên AD ⊥ CD; AB ⊥ BC; BC ⊥ CD.

• Xét ΔAEH và ΔBEF có:

 

 AE = BE

 AH = BF

⇒ ΔAEH = ΔBEF (c-g-c)

⇒ HE = FE (hai cạnh tương ứng).

• Chứng minh tương tự, ta cũng có:

 HE = HG; HE = FG.

Do đó: HE = EF = FG = GH.

Vậy tứ giác EFGH có HE = EF = FG = GH

Nên EFGH là hình thoi.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 6 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 80, 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cần thêm một điều kiện gì để mỗi tứ giác trong Hình 19 trở thành hình bình hành?…

> Bài 2 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình bình hành ABCD, kẻ AH vuông góc với BD tại H và CK vuông góc với BD tại K…

> Bài 3 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC…

> Bài 4 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB tại E, tia phân giác…

> Bài 5 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD;…

> Bài 6 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Quan sát Hình 21. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình thoi…

> Bài 7 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết AC = 6 cm, BD = 8 cm…

> Bài 8 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC cân tại A, gọi M là trung điểm của BC. Lấy điểm D đối xứng với điểm A…

> Bài 9 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Tìm các hình bình hành và hình thang có trong Hình 22…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button