Lớp 6

Bài 6 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau rồi so sánh với kết quả tìm được bằng máy tính cầm tay…

Bài 6 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau rồi so sánh với kết quả tìm được bằng máy tính cầm tay.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

a) (−35,1).(−64):13;

b) (−8,8).(−4,1):2,6;

c) 7,9.(−73):(−23).

Giải bài 6 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

a) (−35,1) . (−64) : 13

* Ước lượng kết quả:

Ta có: −35,1 ≈ −35.

Do đó (−35,1) . (−64) : 13 ≈ (−35) . (−64) : 13 = 35 . 64 : 13 

= 2240 : 13 = 172,3076… ≈ 172 (chữ số thập phân thứ nhất là 3 < 5)

* Tính bằng máy tính cầm tay:

 (−35,1) . (−64) : 13 = 172,8.

b) (−8,8) . (−4,1) : 2,6

* Ước lượng kết quả:

Ta có: −8,8 ≈ −9; −4,1 ≈ −4; 2,6 ≈ 3.

Do đó (−8,8) . (−4,1) : 2,6 ≈ (−9) . (−4) : 3 

= 9 . 4 : 3 = 36 : 3 = 12.

* Tính bằng máy tính cầm tay:

 (−8,8) . (−4,1) : 2,6 = 13,876923……

c) 7,9 . (−73) : (−23)

* Ước lượng kết quả:

Ta có: 7,9 ≈ 8.

Do đó 7,9 . (−73) : (−23) ≈ 8 . (−73) : (−23) = (−584) : (−23) 

= 584 : 23 = 25,3913…… ≈ 25 (chữ số thập phân thứ nhất là 3 < 5).

* Tính bằng máy tính cầm tay:

 7,9 . (−73) : (−23) = 25,073913……

Nhận xét: ta thấy hai cách làm cho ta hai kết quả xấp xỉ nhau nhưng tính bằng máy tính cầm tay cho ta kết quả với độ chính xác cao hơn, còn ước lượng kết quả lại có thể tính nhẩm dễ dàng hơn.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 6 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Làm tròn các số sau đây: −492,7926; 320,1415; −568,7182…

> Bài 2 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ hai:…

> Bài 3 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Theo số liệu từ trang web https://danso.org/, tính đến ngày 09/10/2020, dân số Việt Nam…

> Bài 4 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Cúc như sau:…

> Bài 5 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 110 000….

> Bài 6 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau rồi so sánh với kết quả tìm được…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button