Lớp 7

Bài 6 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Cho miếng bìa có kích thước được mô tả như Hình 8…

Bài 6 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Cho miếng bìa có kích thước được mô tả như Hình 8 (các số đo trên hình tính theo đơn vị đề-xi-mét).

Bạn đang xem: Bài 6 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều

a) Tính diện tích của miếng bìa.

b) Từ miếng bìa đó, người ta gấp thành một hình hộp chữ nhật. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

Bài 6 trang 26 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều

Giải bài 6 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều:

a) Đặt tên các điểm trên miếng bìa lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N như hình sau:

Giải bài 6 trang 26 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều

Ta có thể chia miếng bìa thành các hình nhỏ, sau đó tính tổng diện tích của các hình nhỏ đó.

Có nhiều các chia thành các hình nhỏ. Chẳng hạn:

• Cách giải 1: Ta chia miếng bìa đã cho thành 3 hình chữ nhật: ABMN, CDKL, EGHI.

Diện tích hình chữ nhật ABMN là:

1,5 . 0,25 = 0,375 (dm2)

Chiều dài hình chữ nhật CDKL là:

0,25 + 1,5 + 0,25 = 2 (dm)

Diện tích hình chữ nhật CDKL là:

2 . 1,5 = 3 (dm2)

Chiều dài hình chữ nhật EGHI là:

1,5 + 0,25 = 1,75 (dm)

Diện tích hình chữ nhật EGHI là:

1,75 . 1,5 = 2,625 (dm2)

Diện tích miếng bìa đã cho là:

0,375 + 3 + 2,625 = 6 (dm2)

Vậy diện tích miếng bìa đã cho là 6 dm2.

• Cách giải 2: Ta chia miếng bìa đã cho thành 3 hình chữ nhật: BCDE, AGHN, MIKL.

Diện tích hình chữ nhật BCDE là:

1,5 . 0,25 = 0,375 (dm2)

Chiều dài hình chữ nhật AGHN là:

0,25 + 1,5 + 0,25 + 1,5 = 3,5 (dm)

Diện tích hình chữ nhật AGHN là:

3,5 . 1,5 = 5,25 (dm2)

Diện tích hình chữ nhật MIKL là:

1,5 . 0,25 = 0,375 (dm2)

Diện tích miếng bìa đã cho là:

0,375 + 5,25 + 0,375 = 6 (dm2)

b) Từ miếng bìa đó, ta gấp được hình hộp chữ nhật có ba kích thước là: 1,5 dm; 1,5 dm và 0,25 dm.

Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 

1,5 . 1,5 . 0,25 = 0,5625 (dm3).

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật được gấp thành là 0,5625 dm3.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 6 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Toán 7 trang 25, 26 tập 1 SGK Cánh Diều

> Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Tính:…

> Bài 2 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Tính:…

> Bài 3 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Chọn dấu “=”, “≠” thích hợp cho [?]…

> Bài 4 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Tính một cách hợp lí:…

> Bài 5 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 5,5 m và 3,75 m…

> Bài 6 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Cho miếng bìa có kích thước được mô tả như Hình 8 (các số đo trên hình tính theo đơn vị đề-xi-mét)…

> Bài 7 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Giá niêm yết của một chiếc ti vi ở cửa hàng là 20 000 000 đồng. Cửa hàng giảm lần thứ nhất…

> Bài 8 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Một chủ cửa hàng bỏ ra 35 000 000 đồng mua một loại sản phẩm để bán…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button