Lớp 11Toán

Bài 6 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 6 (trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Bạn đang xem: Bài 6 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Với mọi số nguyên dương n, đặt un = 7.22n – 2 + 32n – 1(1). Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có un chia hết cho 5.

Lời giải:

Ta có với n=1 ta có: u1 = 7.22.1 – 2 + 32.1 – 1 = 10 chia hết cho 5. Vậy (1) đúng với n = 1.

Giả sử (1) đúng với n=k, ta chứng minh nó cũng đúng với n = k + 1.

Thật vậy ta có:

uk + 1 = 7.22(k + 1) – 2 + 32(k + 1) – 1 = 4.7.22k – 2 + 9.32k – 1

= 4.(7.22k – 2 + 32k – 1) + 5.32k – 1 = 4.uk + 5.32k – 1 (2)

Vì uk chia hết cho 5 theo giả thiết quy nạp nên từ (2) suy ra điều phải chứng minh.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button