Lớp 7

Bài 5 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: …

Bài 5 trang 42 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 

Bạn đang xem: Bài 5 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều

–2,63…; 3,(3); –2,75…; 4,62.

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 

1,371…; 2,065; 2,056…; –0,078…;1,(37).

Giải bài 5 trang 42 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều:

Ta biết rằng:

– So sánh 2 số thập phân khác dấu: Số thập phân âm luôn nhỏ hơn số thập phân dương

– So sánh 2 số thập phân âm: Nếu a < b thì –a > –b

– So sánh 2 số thập phân dương: Ta thực hiện hai bước sau:

+ Bước 1: So sánh phần số nguyên của 2 số thập phân đó. Số thập phân nào có phần số nguyên lớn hơn thì lớn hơn

+ Bước 2: Nếu 2 số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng( sau dấu “,”), kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữu số đó lớn hơn

a) –2,63…; 3,(3); –2,75…; 4,62.

Ta chia thành nhóm số thập phân âm và nhóm số thập phân dương, rồi sau đó so sánh các số trong từng nhóm.

Ta có: -2,63…; -2,75 < 0;

3,(3); 4,62 > 0

Vì 2,63…<  2,75 nên -2,63…> -2,75

Mà 3,(3) < 4,62

Nên -2,75 < -2,63…< 3,(3) < 4,62

Vậy các số trên theo thứ tự tăng dần là:

-2,75 ; -2,63…; 3,(3); 4,62

b) 1,371…; 2,065; 2,056…; –0,078…;1,(37).

Ta có: -0,078 < 0;

1,371…; 2,065; 2,056…; 1,(37) > 0

Ta có: 1,(37) = 1,3737…

Ta được: 2,065 > 2,056… > 1,3737… > 1,371…

Nên 2,065 > 2,056… > 1,3737… > 1,371… > -0,078

Vậy các số trên theo thứ tự giảm dần là:

2,065; 2,056…; 1,3737… ; 1,371… ; -0,078

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 5 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Toán 7 trang 42 tập 1 SGK Cánh Diều

> Bài 1 trang 42 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?…

> Bài 2 trang 42 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Tìm số đối của mỗi số sau:…

> Bài 3 trang 42 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: So sánh: a) –1,(81) và –1,812…

> Bài 4 trang 42 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Tìm chữ số thích hợp cho [?] a) -5,02 < -5,[?]1…

> Bài 5 trang 42 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: –2,63…; 3,(3); –2,75…; 4,62…

 

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button