Lớp 6

Bài 5 trang 40 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40, 45, 39, 44, 42. Hỏi:…

Bài 5 trang 40 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40, 45, 39, 44, 42. Hỏi:

Bạn đang xem: Bài 5 trang 40 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

a) Lớp nào có thể xếp thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau?

b) Lớp nào có thể xếp thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau?

c) Có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không?

d) Có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không?

Giải bài 5 trang 40 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều:

a) Để số học sinh của một lớp có thể xếp thành ba hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau thì tổng số học sinh của lớp đó phải là số chia hết cho 3. 

Trong các số 40; 45; 39; 44; 42 thì:

• Số 45  3 (vì 45 có tổng các chữ số là 4 + 5 = 9 chia hết cho 3)

• Số 39 

 3 (vì 39 có tổng các chữ số là 3 + 9 = 12 chia hết cho 3)

• Số 42  3 (vì 42 có tổng các chữ số là 4 + 2 = 6 chia hết cho 3)

Vậy các lớp 6B, 6C, 6E có thể xếp thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau.

b) Để số học sinh của một lớp có thể xếp thành chín hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau thì tổng số học sinh của lớp đó phải là số chia hết cho 9. 

Trong các số 40; 45; 39; 44; 42 thì chỉ có số 45  9 (vì 45 có tổng các chữ số là 4 + 5 = 9 chia hết cho 9).

Vậy chỉ có lớp 6B có thể xếp thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau.

c) Tổng số học sinh của cả 5 lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E là: 

40 + 45 + 39 + 44 + 42 = 210 (học sinh)

Ta có số 210  3 (vì tổng các chữ số của số 210 là 2 + 1 + 0 = 3 chia hết cho 3)

Do đó, tổng số học sinh của cả 5 lớp là số chia hết cho 3.

Vậy ta có thể xếp tất cả học sinh của 5 lớp đó thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau.

 

d) Ta có số 210  9 (vì tổng các chữ số của số 210 là 2 + 1 + 0 = 3 không chia hết cho 9)

Do đó tổng số học sinh của cả 5 lớp là số không chia hết cho 9.

Vậy ta không thể xếp tất cả học sinh của 5 lớp đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau. 

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 5 trang 40 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải Toán 6 Trang 39, 40 Tập 1 Cánh Diều

> Bài 1 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Cho các số 104, 627, 3 114, 5 123, 6 831 và 72 102. Trong các số đó:…

> Bài 2 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Trong các số 2, 3, 5, 9, số nào là ước của n với: a) n = 4 536;…

> Bài 3 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số: a)  chia hết cho 3;…

> Bài 4 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số: a)  chia hết cho 5 và 9;…

> Bài 5 trang 40 SGK Toán 6 Tập 1 ánh Diều: Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40, 45, 39, 44, 42. Hỏi:…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button