Lớp 8

Bài 5 trang 28 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử:…

Bài 5 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử:

Bạn đang xem: Bài 5 trang 28 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

a) (x + 2y)2 – (x – y)2;

b) (x + 1)3 + (x – 1)3;

c) (2y – 3)x + 4y(2y – 3);

d) 10x(x – y) – 15x2(y – x);

e) x3 + 3x2 + 3x + 1 – y3;

g) x3 – 2x2y + xy2 – 4x.

Giải bài 5 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều:

a) (x + 2y)2 – (x – y)2

= [(x + 2y) + (x – y)][(x + 2y) – (x – y)

= (x + 2y + x – y)(x + 2y – x + y)

= (x + 2y + x – y)(x + 2y – x + y)

= 3y(2x + y).

b) (x + 1)3 + (x – 1)3

= x3 + 3x2 + 3x + 1 + x3 – 3x2 + 3x – 1

= (x3 + x3) + (3x2 – 3x2) + (3x + 3x) + (1 – 1)

= 2x3 + 6x

= 2x(x2 + 3)

c) (2y – 3)x + 4y(2y – 3)

= (2y – 3)(x + 4y)

d) 10x(x – y) – 15x2(y – x)

= 10x(x – y) + 15x2(x – y)

= (x – y)(10x + 15x2)

= 5x(x – y)(2 + 3x)

e) x3 + 3x2 + 3x + 1 – y3 

= (x + 1)3 – y3

= (x + 1 – y)[(x + 1)2 + (x + 1)y + y2]

= (x – y + 1)(x2 + 2x + 1 + xy + y + y2)

g) x3 – 2x2y + xy2 – 4x

= x(x2 – 2xy + y2 – 4)

= x[(x – y)2 – 22]

= x(x – y + 2)(x – y – 2)

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 5 trang 28 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 8 trang 28 SGK Cánh Diều Tập 1

> Bài 1 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Cho hai đa thức: A = 4x6 – 2x2y3 – 5xy + 2; B = 3x2y3 + 5xy – 7…

> Bài 2 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Thực hiện phép tính:…

> Bài 3 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Viết mỗi hiệu sau dưới dạng bình phương, lập phương của một tổng hoặc một hiệu…

> Bài 4 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Chứng minh giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:…

> Bài 5 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử: a) (x + 2y)2 – (x – y)2;…

> Bài 6 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là x (m), chiều dài là y (m)…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button