Lớp 11Toán

Bài 5 trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1: Khái niệm đạo hàm

Bài 5 (trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 , biết:

a) Tiếp điểm có hoành độ bằng -1;

Bạn đang xem: Bài 5 trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Tiếp điểm có tung độ bằng 8;

c) Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3;

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 5 trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại tiếp điểm có hoành độ bằng-1

là : y – (-1) = 3(x + 1) ⇔ y = 3x + 2

b) Ta có với yo= 8 = xo3⇒ xo = 2

f(2) = 3.22 = 12

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

y – 8 = 12(x – 2) ⇔ y = 12x – 16

c) Gọi xolà hoành độ tiếp điểm ta có:

f(xo) = 3 ⇔ 3o2 = 3 ⇔ xo = ±1

  • Với xo= 1 ta có yo= 1 và phương trình tiếp tuyến là :

y-1 = 3(x-1) hay y = 3x-2

  • Với xo= -1 ta có yo= -1 và phương trình tiếp tuyến là :

y +1 = 3(x+1) hay y = 3x+2

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button