Lớp 6

Bài 4 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Tìm các ước nguyên tố của: 36, 49, 70.

Bài 4 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Tìm các ước nguyên tố của: 36, 49, 70.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Giải bài 4 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều:

Để tìm các ước nguyên tố của một số thì ta tìm các ước của số đó trước, rồi xét xem trong các ước đó, ước nào là số nguyên tố thì số đó được gọi là ước nguyên tố của số đã cho.

• Để tìm các ước của số 36, ta lấy 36 lần lượt chia cho các số tự nhiên từ 1 đến 36. Các phép chia hết là: 

36 : 1 = 36; 36 : 2 = 18;

36 : 3 = 12; 36 : 4 = 9;

36 : 6 = 6; 36 : 9 = 4;

36 : 12 = 3; 36 : 18 = 2;

36 : 36 = 1

Như vậy, các ước của số 36 là: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Trong đó có số 2; 3 là các số nguyên tố. 

Vậy các ước nguyên tố của 36 là: 2; 3. 

• Để tìm các ước của số 49, ta lấy 49 lần lượt chia cho các số tự nhiên từ 1 đến 49. Các phép chia hết là: 

49 : 1= 49; 49 : 7 = 7; 49 : 49 = 1

Như vậy, các ước của số 49 là: 1; 7; 49, trong đó có số 7 là số nguyên tố.

Vậy ước nguyên tố của 49 là: 7.

 

• Để tìm các ước của số 70, ta lấy 70 lần lượt chia cho các số tự nhiên từ 1 đến 70.

Ta tìm được các ước của 70 là: 1; 2; 5; 7; 10; 14; 35; 70

Ttrong đó có các số 2; 5; 7 là các số nguyên tố.

Vậy các ước nguyên tố của 70 là: 2; 5; 7.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 4 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải Toán 6 Trang 42, 43 Tập 1 Cánh Diều

> Bài 1 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó: a) Số nào là số nguyên tố?…

> Bài 2 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Hãy chỉ ra một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50.

> Bài 3 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Mỗi phát biểu sau đúng hay sai? Vì sao? a) Một số tự nhiên không là số nguyên tố thì…

> Bài 4 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Tìm các ước nguyên tố của: 36, 49, 70…

> Bài 5 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Hãy viết ba số: a) Chỉ có ước nguyên tố là 2…

> Bài 6 trang 43 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Bạn An nới với bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố….

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button