Lớp 8

Bài 4 trang 27 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Chứng tỏ rằng: a) M = 322 023 – 322 021 chia hết cho 31…

Bài 4 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Chứng tỏ rằng:

Bạn đang xem: Bài 4 trang 27 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

a) M = 322 023 – 322 021 chia hết cho 31;

b) N = 76 + 2 . 73 + 82022 +1 chia hết cho 8.

Giải bài 4 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều:

Ta cần phân tích M và N thành tích của các số trong đó có một số chia hết cho 31 và 8. Hoặc phân tích M và N thành tổng của các số trong đó các số này đều chia hết cho 31 và 8.

a) Ta có M = 322 023 – 322 021 

 = 322 . 322 021 – 322 021

 = (32– 1) . 322 021 

 = (1024 – 1) . 322 021 

 = 1023 . 322 021

Vì 1023 ⋮ 31 nên (1023 . 322 021) ⋮ 31.

Do đó M = 322 023 – 322 021 chia hết cho 31

b) Ta có N = 76 + 2.73 + 82022 + 1

 = (73)2 + 2.73 + 1 + 82022

 = (73 + 1)+ 82022 

 = 344+ 82022.

Vì 344 ⋮ 8 và 8 ⋮ 8 nên 344⋮ 8; 82022 ⋮ 8.

Suy ra: (344+ 82022) ⋮ 8

Vậy N = 76 + 2.73 + 82022 +1 chia hết cho 8.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 5 trang 27 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 8 trang 26, 27 SGK Cánh Diều Tập 1

> Bài 1 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử: a) 4x2 – 12xy + 9y2

> Bài 2 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – 25 + 4xy + 4y2

> Bài 3 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau: a) A = x4 – 2x2y – x2 + y2 + y biết…

> Bài 4 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Chứng tỏ rằng: a) M = 322 023 – 322 021 chia hết cho 31…

> Bài 5 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Bác Hoa gửi tiết kiệm a đồng kì hạn 12 tháng ở một ngân hàng với lãi suất…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button