Lớp 6

Bài 4 trang 25 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:…

Bài 4 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

Bạn đang xem: Bài 4 trang 25 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

a)  34.35 ; 16.29  ;  16.32 ; 

b)  128 : 12 ; 243 : 34  ;  109 : 10000 ; 

c)  4.86.2.83 ;  122.2.123.6  ;  63.2.64.3 .

Giải bài 4 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều:

a) 34.35 ; 16.29  ;  16.32.

• 34. 35 = 34 + 5 = 39

• 16 . 2= (2 . 2 . 2 . 2) . 29 

= 24 . 29 = 24 + 9 

= 213.

• 16 . 32 = 24 . (2 . 2 . 2 . 2 . 2)

= 24 . 25 = 24 + 5 

= 29.

b) 128 : 12 ; 243 : 34  ;  109 : 10000

• 128 : 12 = 128 : 121 

= 128 – 1 = 127.

• 243 : 34 = (3. 81) : 3= (3 . 3 . 27) : 34 

= (3 . 3 . 3 . 3. 3) : 34 

= 35 : 34 = 35 – 4 

=31.

• 109 : 10 000 = 109 : (10 . 1 000) = 109 : (10. 10 . 100) 

= 109 : (10 . 10 . 10 . 10) 

= 109 : 104 = 109 – 4  

= 105.

c) 4.86.2.83 ;  122.2.123.6  ;  63.2.64.3 

• 4. 86 . 2 . 83 

= 4 . 2 . 86 . 83 (tính chất giao hoán) 

= (4 . 2) . 86 . 83 (tính chất kết hợp)

= 8 .  86 . 83 = 81 . 86 . 83 

= 81 + 6 . 83 = 87 . 83 

= 87 + 3 = 810

• 122 . 2 . 123 . 6 

= (2. 6) . (122 . 123)  (tính chất giao hoán và kết hợp)

= 12 . 122 + 3 = 121 . 125 

= 121 + 5 = 126

• 63 . 2 . 64 . 3 

= (2 . 3) . (63 . 64) (tính chất giao hoán và kết hợp)

= 6 . 63 + 4 = 61 . 67 

= 61 + 7 = 68

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 4 trang 25 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

 

• Xem hướng dẫn giải bài tập trang 24, 25 Toán 6 tập 1 SGK Cánh Diều

> Bài 1 trang 24 SGKToán 6 Tập 1 Cánh Diều: Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa: a) 5. 5. 5. 5;…

> Bài 2 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau: 25, 52, 92, 110, 101

> Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:…

> Bài 4 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:…

> Bài 5 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: So sánh: a) 32 và 3.2;…

> Bài 6 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Khối lượng của Mặt Trời khoảng 1 988 550 . 1021 tấn, khối lượng của Trái Đất…

> Bài 7 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Đố. Cho biết 112 = 121; 1112 =12 321. Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button