Lớp 8

Bài 4 trang 23 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Tính giá trị của mỗi biểu thức:..

Bài 4 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Tính giá trị của mỗi biểu thức:

Bạn đang xem: Bài 4 trang 23 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

a) A = x2 + 6x + 10 tại x = −103;

b) B = x3 + 6x2 + 12x + 12 tại x = 8.

Giải bài 4 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều:

Ta cần rút gọn các biểu thức A, B bằng cách áp dụng các hằng đẳng thức, sau đó thay các giá trị vào biểu thức rút gọn để tính.

a) A = x2 + 6x + 10 tại x = −103

Ta có: A = x2 + 6x + 10

 = x2 + 6x + 9 + 1

 = (x + 3)2 + 1.

Thay x = −103 vào biểu thức A, ta được:

A = (−103 + 3)2 + 1 = (−100)2 + 1

 = 10 000 + 1 = 10 001.

Vậy A = 10 001 tại x = −103.

b) B = x3 + 6x2 + 12x + 12 tại x = 8.

Ta có: B = x3 + 6x2 + 12x + 12

 = x3 + 3.x2.2 + 3.x.22 + 23 + 4

= (x + 2)3 + 4.

Thay x = 8 vào biểu thức B, ta được:

B = (8 + 2)3 + 4 = 103 + 4

 = 1000 + 4 = 1004

Vậy B = 1004 tại x = 8.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 4 trang 23 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 8 trang 23 SGK Cánh Diều Tập 1

> Bài 1 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:…

> Bài 2 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:…

> Bài 3 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích: a) 25x2 – 16…

> Bài 4 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính giá trị của mỗi biểu thức: a) A = x2 + 6x + 10 tại x = −103…

> Bài 5 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Chứng minh giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button