Hóa HọcLớp 11

Bài 4 trang 22 SGK Hoá 11: Luyện tập axit bazo muối phản ứng trao đổi ion

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau…

Bài 4 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau:

Bạn đang xem: Bài 4 trang 22 SGK Hoá 11: Luyện tập axit bazo muối phản ứng trao đổi ion

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3 + NaCl

g) Pb(OH)2(r) + HNO3

h) Pb(OH)2(r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Lời giải bài 4 trang 22 SGK Hóa 11:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3

b) FeSO4 + 2NaOH (loãng) → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2

c) NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

H+ + HCO3 → H2O + CO2

d) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3 + OH → CO32- + H2O

e) K2CO3 + NaCl Không có phản ứng

g) Pb(OH)2 (r) + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) Pb(OH)2 (r) + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2OH → PbO22- + 2H2O

i) CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS

Trên đây Khối A đã hướng dẫn các em giải bài 4 trang 22 SGK Hoá 11. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem Hướng dẫn giải bài tập Hoá học 11

>> Bài 1 trang 22 SGK Hoá 11: Viết phương trình điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

>> Bài 2 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có [H+] = 0,010 M. Tính [OH] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm?…

>> Bài 3 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của H+ và OH trong dung dịch?…

>> Bài 4 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau…

>> Bài 5 trang 23 SGK Hóa 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li chỉ xảy ra khi…

>> Bài 6 trang 23 SGK Hóa 11: Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây…

>> Bài 7 trang 23 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button