Lớp 12Toán Học

Bài 4 trang 141 SGK Toán 11 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Cân nặng của một con lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở biểu đồ…

Bài 4 trang 141 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Cân nặng của một con lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở biểu đồ dưới đây (đơn vị: kg)

Bạn đang xem: Bài 4 trang 141 SGK Toán 11 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 4 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

a) Hãy so sánh cân nặng của lớn con mới sinh giống A và giống B theo số trung bình và trung vị

b) Hãy ước lượng tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của cân nặng lợn con mới sinh giống A và của cân nặng lợn con mới sinh giống B

Giải bài 4 trang 141 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo:

Cân nặng của lợn con giống A và giống B được thống kê như bảng sau:

Cân nặng (kg)

[1,0;1,1)

[1,1;1,2)

[1,2;1,3)

[1,3;1,4)

Giá trị đại diện 1,05 1,15 1,25 1,35

Số con giống A

8

28 32 17

Số con giống B 

 13

14 

24 

14 

a) Số cân nặng trung bình của lợn con giống A là: 

(1,05.8+1,15.28+1,25.32+1,35.17):85=1,22 (kg)

Số cân nặng trung bình của lợn con giống B là:

(1,05.13+1,15.14+1,25.24+1,35.14):65=1,21 (kg)

Vậy cân nặng trung bình của lớn con giống A lớn hơn giống B

Gọi x1; x2; x3;…; x85 lần lượt là số lợn con giống A theo thứ tự không gian

Do x1,...,x∈ [1,0;1,1)x9,...,x36 ∈ [1,1;1,2)x37,...,x68 ∈ [1,2;1,3)x69,...,x85 ∈ [1,3;1,4)

Trung vị của mẫu số liệu lợn con giống A thuộc nhóm [1,2;1,3)

Gọi y1y2y3;...y65 lần lượt là số lợn con giống B theo thứ tự không gian

Do y1,...,y13 ∈ [1,0;1,1)y14,...,y27 ∈ [1,1;1,2)y28,...,y51 ∈ [1,2;1,3)y52,...,y65 ∈ [1,3;1,4)

Trung vị của mẫu số liệu lợn con giống B thuộc nhóm [1,2;1,3)

Vậy cân nặng trung bình của lớn con giống A nhỏ hơn giống B

b) Hãy ước lượng tứ phân vị

– Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu giống A là  thuộc nhóm [1,1;1,2)

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là:

– Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu giống A là  thuộc nhóm [1,2;1,3)

Nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:

– Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu giống B là  thuộc nhóm [1,1;1,2)

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là:

– Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu giống B là  thuộc nhóm [1,2;1,3)

Nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 4 trang 141 SGK Toán 11 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 140, 141 SGK Toán 11 Tập 1 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 140 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Lương tháng của một số nhân viên văn phòng được ghi lại…

> Bài 2 trang 141 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Số điểm một cầu thủ bóng rổ ghi được trong 20 trận đấu được cho…

> Bài 3 trang 141 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được…

> Bài 4 trang 141 SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo: Cân nặng của một con lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button