Lớp 6

Bài 4 trang 102 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc…

Bài 4 trang 102 SGk Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 102 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1.

d) Hai mặt xuất hiện cùng số chấm.

Giải bài 4 trang 102 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Số chấm xuất hiện ở mỗi mặt của con xúc xắc là: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

a) Số chấm xuất hiện ở mặt nhỏ nhất của con xúc xắc là 1.

Do đó, tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ nhất là: 1 + 1 = 2 (chấm).

Hay tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc luôn lớn hơn hoặc bằng 2. 

→ Vậy sự kiện “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1” không thể xảy ra.

b) Khi số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc đều là 1, thì tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là: 1 . 1 = 1 (chấm)

Còn các trường hợp khác tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đều lớn hơn 1.

→ Vậy sự kiện “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1” có thể xảy ra.

c) Số chấm xuất hiện ở mặt nhỏ nhất của con xúc xắc là 1.

Do đó, tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ nhất là: 1 + 1 = 2 (chấm).

Hay tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc luôn lớn hơn 1.

→ Vậy sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc luôn lớn hơn 1” chắc chắn xảy ra.

d) Hai mặt của con xúc xắc có cùng số chấm đều là: 1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm.

Còn các trường hợp còn lại thì số chấm xuất hiện trên mỗi mặt của con xúc xắc sẽ khác nhau.

→ Vậy sự kiện “Hai mặt xuất hiện cùng số chấm” có thể xảy ra.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 4 trang 102 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 102 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 102 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử…

> Bài 2 trang 102 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước…

> Bài 3 trang 102 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung…

> Bài 4 trang 102 SGk Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button