Hóa HọcLớp 11

Bài 3 trang 7 SGK Hóa 11: Nội dung về Sự điện li

Viết phương trình điện li của những chất sau…

Bài 3 trang 7 sgk hóa 11: Viết phương trình điện li của những chất sau:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 7 SGK Hóa 11: Nội dung về Sự điện li

a.) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính nồng độ mol của từng ion trong dung dịch.

b) Các chất điện li yếu HClO; HNO2.

Lời giải bài 3 trang 7 sgk hóa 11:

a) Các chất điện li mạnh

 Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3

 0,1M           0,1       0,2M

⇒ [Ba2+]=0,1M; [NO3]=0,2M; 

 HNO3   →   H+    +   NO3

 0,02M      0,02M     0,02M

⇒ [H+]=0,02M; [NO3]=0,02M; 

 KOH    →    K+     +    OH

0,01M     0,01M         0,01M

⇒ [K+]=0,01M; [OH]=0,01M; 

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

 HClO    H+  +  ClO

 HNO2 

  H+  +  NO2

Trên đây Khối A đã hướng dẫn các em giải bài 3 trang 7 SGK Hoá 11. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Hoá học 11

> Bài 1 trang 7 SGK Hóa 11: Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol…

> Bài 2 trang 7 sgk hoá 11: Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu?…

> Bài 3 trang 7 sgk hóa 11: Viết phương trình điện li của những chất sau…

> Bài 4 trang 7 sgk hóa 11: Chọn câu trả lới đúng trong các câu sau đây. Dung dịch chất điện li dẫn được điện là do…

> Bài 5 trang 7 sgk hóa 11: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button