Lớp 10Toán

Bài 3 trang 60 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều

Cách giải Bài 3 trang 60 Toán 10 tập 1 Cánh Diều – SGK đầy đủ dễ hiểu nhất

Bài 3 trang 60 Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: 

Bạn đang xem: Bài 3 trang 60 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều

Một nhà cung cấp dịch vụ Internet đưa ra hai gói khuyến mại cho người dùng như sau:

Gói A: Giá cước 190 000 đồng/tháng.

Nếu trả tiền cước ngay 6 tháng thì sẽ được tặng thêm 1 tháng. 

Nếu trả tiền cước ngay 12 tháng thì sẽ được tặng thêm 2 tháng. 

Gói B: Giá cước 189 000 đồng/tháng.

Nếu trả tiền cước ngay 7 tháng thì số tiền phải trả cho 7 tháng đó là 1 134 000 đồng. 

Nếu trả tiền cước ngay 15 tháng thì số tiền phải trả cho 15 tháng đó là 2 268 000 đồng. 

Giả sử số tháng sử dụng Internet là x (x nguyên dương). 

a) Hãy lập các hàm số thể hiện số tiền phải trả ít nhất theo mỗi gói A, B nếu thời gian dùng không quá 15 tháng. 

b) Nếu gia đình bạn Minh dùng 15 tháng thì nên chọn gói nào? 

Giải bài 3 trang 60 Toán 10 Tập 1 Cánh Diều:

a) Giả sử số tháng sử dụng Internet là x (x nguyên dương, x ≤ 15). 

Gọi y (đồng, y > 0) là số tiền phải trả khi dùng Internet.

Theo gói A, ta có: 

– Nếu x ≤ 6: y = 190 000.x

– Nếu 6 < x ≤ 13: y = 190 000.(x – 1)

– Nếu 13 < x ≤ 15: y = 190 000.(x – 2)

Vậy ta có hàm số thể hiện số tiền ít nhất phải trả theo gói A là: 

Theo gói B, ta có: 

– Nếu x < 7: y = 189 000.x 

– Nếu x = 7: y = 1 134 000

– Nếu 7 < x < 13: y = 1 134 000 + (x – 7).189 000

– Nếu 13 ≤ x ≤ 15: y = 2 268 000

Vậy ta có hàm số thể hiện số tiền ít nhất phải trả theo gói B là: 

b) Theo gói A, nếu gia đình bạn Minh dùng 15 tháng Internet thì nên số tiền cước trả ít nhất sẽ là theo cách chọn 12 tháng thanh toán 1 lần và được tặng 2 tháng, nghĩa là được dùng 14 tháng và mất phí theo tháng thêm 1 tháng nữa, tức là số tiền phải trả cho 15 tháng sử dụng là:

190 000 . 12 + 190 000 = 2 470 000 (đồng). 

Theo gói B, nếu trả cả 15 tháng 1 lúc thì gia đình bạn Minh phải trả số tiền ít nhất là 2 268 000 đồng. 

Vì 2 268 000 < 2 470 000. 

Vậy gia đình bạn Minh nếu dùng 15 tháng thì nên chọn gói B và trả tiền cước ngay 15 tháng. 

Trên đây Đông Đô đã viết nội dung bài 3 trang 60 Toán 10 Cánh Diều và hướng dẫn cách giải bài 3 trang 60 Toán 10 Cánh diều tập 1 SGK đầy đủ chính xác nhất. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải Toán 10 Trang 60, 61 Tập 1 Cánh Diều

> Bài 1 trang 60 SGK Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:…

> Bài 2 trang 60 SGK Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: Đồ thị ở Hình 36 cho thấy sự phụ thuộc của lượng hàng hóa được sản xuất…

> Bài 3 trang 60 SGK Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: Một nhà cung cấp dịch vụ Internet đưa ra hai gói khuyến mại cho người dùng…

> Bài 4 trang 60 SGK Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: Quan sát đồ thị hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c ở Hình 37a và Hình 37b…

> Bài 5 trang 61 SGK Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau: a) y = x2 – 3x – 4…

> Bài 6 trang 61 SGK Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: Lập bảng xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau: a) f(x) = –3x2 + 4x – 1;…

> Bài 7 trang 61 SGK Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: Giải các bất phương trình sau: a) 2x2 + 3x + 1 ≥ 0;…

> Bài 8 trang 61 SGK Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: Giải các phương trình sau:…

> Bài 9 trang 61 SGK Toán 10 Tập 1 Cánh Diều: Một kĩ sư thiết kế đường dây điện từ vị trí A đến vị trí S và từ vị trí S đến vị trí C trên cù lao…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button