Lớp 6

Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử…

Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

a) A = {x ∈ Ư(40) | x > 6};

b) B = {x ∈ B(12) | 24 ≤ x ≤ 60}.

Giải bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo:

a) A = {x ∈ Ư(40) | x > 6}

Ta lấy 40 chia cho tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 40 ta được:

Ư(40) = {1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40}.

Vì x ∈ Ư(40) và x > 6 nên x ∈{8; 10; 20; 40}.

Vậy A = {8; 10; 20; 40}.

b) B = {x ∈ B(12) | 24 ≤ x ≤ 60}

Ta lấy 12 nhân lần lượt với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được:

B(12) = {0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; …}

Vì x ∈ B(12)  và 24 ≤  x ≤ 60 nên x ∈{24; 36; 48; 60}.

Vậy B = {24; 36; 48; 60}.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Chọn kí hiệu  hoặc  thay cho [?] trong mỗi câu sau để được các kết luận đúng…

> Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: a) Tìm tập hợp các ước của 30. b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50…

> Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử…

> Bài 4 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Bình và Minh chơi trò chơi “đua viết số cuối cùng”. Hai bạn thi viết các số theo luật như sau:…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button