Lớp 10Toán

Bài 3 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều

Miền không bị gạch trong mỗi Hình 12a, 12b là miền nghiệm của hệ bất phương trình…

Bài 3 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều: Miền không bị gạch trong mỗi Hình 12a, 12b là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào cho ở dưới đây?

Bạn đang xem: Bài 3 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều

Bài 3 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều

a) 

b) 

c) 

Giải bài 3 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều:

• Từ hình 12a, đặt tên các đường thẳng như trên hình:

Giải câu a bài 3 trang 29 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều– Đường thẳng d1 đi qua điểm (2; 0) và song song với trục tung, do đó phương trình đường thẳng d1: x = 2.

– Đường thẳng d2 đi qua điểm (1; 0) và song song với trục hoành, do đó phương trình đường thẳng d2: y = 1.

– Giả sử d3: y = ax + b (a ≠ 0)

Ta thấy đường thẳng d3 đi qua 2 điểm (0; 1) và (1; 0). Thay tọa độ của mỗi điểm vào phương trình ta được: b = 1 và a + b = 0. Suy ra a = –1 (t/m) và b = 1.

Khi đó, d3: y = –x + 1. 

Như vậy, ta thấy phần không gạch sọc trên hình chính là miền nghiệm của hệ c)

• Từ hình 12b, đặt tên các đường thẳng như hình:

Giải câu b bài 3 trang 29 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều– Đường thẳng d1 đi qua điểm (–3; 0) và song song với trục tung nên d1: x = –3.

– Đường thẳng d2 đi qua điểm (0; –1) và song song với trục hoành nên d2: y = –1.

– Đường thẳng d3 đi qua hai điểm (2; 0) và (0; 2).

Giả sử d3: y = ax + b (a ≠ 0)

Thay tọa độ các điểm (2; 0) và (0; 2) vào phương trình đường thẳng ta tìm được a = – 1 (t/m) và b = 2.

Khi đó, d3: y = – x + 2 ⇔ x + y = 2.

Như vậy, ta thấy phần không gạch sọc trên hình chính là miền nghiệm của hệ a) 

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 3 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 10 trang 29 Tập 1 SGK Cánh Diều

> Bài 1 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều: Kiểm tra xem mỗi cặp số (x; y) đã cho có là nghiệm của hệ bất phương trình…

> Bài 2 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:…

> Bài 3 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều: Miền không bị gạch trong mỗi Hình 12a, 12b là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào…

> Bài 4 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều: Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button