Lớp 10Vật Lý

Bài 3 trang 28 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 3 (trang 28 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = (15 – 8t) m/s. Hãy xác định gia tốc, vận tốc của chất điểm lúc t = 2s và vận tốc truung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t = 2s

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 28 sgk Vật lý 10 nâng cao

a) Gia tốc chuyển động của chất điểm:

So sánh v = (15 – 8t) m/s với phương trình vận tốc v = v0 + at, ta được: a = -8m/s2.

b) Vận tốc của chất điểm lúc t = 2s:

v = 15 – 8.2 = -1m/s.

c) Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 2s:

+ Độ dời trong khoảng thời gian trên là:

+ Áp dụng công thức ta có:

Giải bài 3 trang 28 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button