Lớp 8

Bài 3 trang 28 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Viết mỗi hiệu sau dưới dạng bình phương, lập phương của một tổng hoặc một hiệu:…

Bài 3 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Viết mỗi hiệu sau dưới dạng bình phương, lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 28 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

a) x2 + x/2 + 1/16

b) 25x2 – 10xy + y2;

c) x3 + 9x2y + 27xy2 + 27y3;

d) 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3.

Giải bài 3 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều:

a)  

b) 25x2 – 10xy + y2 

= (5x)2 – 2.5x.y + y2 

= (5x – y)2

c) x3 + 9x2y + 27xy2 + 27y3

= x3 + 3.x2.3y + 3.x.(3y)2 + (3y)3 

= (x + 3y)3

d) 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3

= (2x)3 – 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 – y3 

= (2x – y)3.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 3 trang 28 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 8 trang 28 SGK Cánh Diều Tập 1

> Bài 1 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Cho hai đa thức: A = 4x6 – 2x2y3 – 5xy + 2; B = 3x2y3 + 5xy – 7…

> Bài 2 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Thực hiện phép tính:…

> Bài 3 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Viết mỗi hiệu sau dưới dạng bình phương, lập phương của một tổng hoặc một hiệu…

> Bài 4 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Chứng minh giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:…

> Bài 5 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử: a) (x + 2y)2 – (x – y)2;…

> Bài 6 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là x (m), chiều dài là y (m)…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button