Lớp 6

Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:…

Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

a) 81, cơ số 3;

b) 81, cơ số 9;

c) 64, có số 2;

d) 100 000 000, cơ số 10.

Giải bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều:

a) 81, cơ số 3

Để viết 81 dưới dạng lũy thừa với cơ số 3, ta tách 81 thành tích của các thừa số 3:

81 = 3 . 27 = 3 . 3 . 9 = 3 . 3 . 3 . 3 = 34

Vậy 81 = 34

b) 81, cơ số 9

Để viết 81 dưới dạng lũy thừa với cơ số 9, ta tách 81 thành tích của các thừa số 9:

81 = 9 . 9 = 92

Vậy 81 = 92.

c) 64, có số 2

Để viết 64 dưới dạng lũy thừa với cơ số 2, ta tách 64 thành tích của các thừa số 2:

64 = 2 . 32 = 2 . 2 . 16 = 2 . 2. 2 . 8 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2= 26

Vậy 64 = 26

d) 100 000 000, cơ số 10

Để viết 100 000 000 dưới dạng lũy thừa với cơ số 10, ta tách 100 000 000 thành tích của các thừa số 10:

100 000 000 = 10 . 10 000 000 = 10 . 10 . 1 000 000 

= 10 . 10 . 10 . 100 000 

= 10 . 10 . 10 . 10 . 10 000

= 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 1 000

= 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 100

= 10 . 10 . 10 . 10. 10 . 10 . 10 . 10

= 108 

Vậy 100 000 000 = 108

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 3 trang 25 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập trang 24, 25 Toán 6 tập 1 SGK Cánh Diều

> Bài 1 trang 24 SGKToán 6 Tập 1 Cánh Diều: Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa: a) 5. 5. 5. 5;…

> Bài 2 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau: 25, 52, 92, 110, 101

> Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:…

> Bài 4 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:…

> Bài 5 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: So sánh: a) 32 và 3.2;…

> Bài 6 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Khối lượng của Mặt Trời khoảng 1 988 550 . 1021 tấn, khối lượng của Trái Đất…

> Bài 7 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Đố. Cho biết 112 = 121; 1112 =12 321. Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button