Lớp 8

Bài 3 trang 23 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích:…

Bài 3 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 23 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

a) 25x2 – 16;

b) 16a2 – 9b2;

c) 8x3 + 1;

d) 125x3 + 27y3;

e) 8x3 – 125;

g) 27x3 – y3.

Giải bài 3 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều:

a) 25x2 – 16

 = (5x)2 – 42 

 = (5x – 4)(5x + 4);

b) 16a2 – 9b2 

 = (4a)2 – (3b)2 

 = (4a – 3b)(4a + 3b);

c) 8x3 + 1 = (2x)3 + 1

 = (2x + 1)[(2x)2 – 2x.1 + 12]

 = (2x + 1)(4x2 – 2x + 1);

d) 125x3 + 27y3 

 = (5x)3 + (3y)3 

 = (5x + 3y)[(5x)2 – 5x.3y + (3y)2]

 = (5x + 3y)(25x2 – 15xy + 9y2)

e) 8x3 – 125

 = (2x)3 – 53 

 = (2x – 5)[(2x)2 + 2x.5 + 52]

 = (2x – 5)(4x2 + 10x + 25)

g) 27x3 – y3 

 = (3x)3 – y3 

 = (3x – y)[(3x)2 + 3x.y + y2]

 = (3x – y)(9x2 + 3xy + y2)

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 3 trang 23 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 8 trang 23 SGK Cánh Diều Tập 1

> Bài 1 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:…

> Bài 2 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:…

> Bài 3 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích: a) 25x2 – 16…

> Bài 4 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính giá trị của mỗi biểu thức: a) A = x2 + 6x + 10 tại x = −103…

> Bài 5 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Chứng minh giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button