Lớp 8

Bài 3 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Viết các biểu thức sau thành đa thức:…

Bài 3 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Viết các biểu thức sau thành đa thức:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo

a) (3x – 5)(3x + 5);

b) (x – 2y)(x + 2y);

c) 

Giải bài 3 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo:

Để giải bài toán này, ta vận dụng hằng đẳng thức Hiệu của hai bình phương

a) (3x – 5)(3x + 5)

= (3x)2 – 52

= 9x2 – 25.

b) (x – 2y)(x + 2y)

= x2 – (2y)2

= x2 – 4y2.

c) 

 

 

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 3 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Tính: a) (3x + 4)2;…

> Bài 2 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Viết các biểu thức sau thành bình phương của một tổng hoặc một hiệu:…

> Bài 3 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Viết các biểu thức sau thành đa thức: a) (3x – 5)(3x + 5);…

> Bài 4 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: a) Viết biểu thức tính diện tích của hình vuông có cạnh bằng 2x + 3 dưới dạng đa thức…

> Bài 5 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Tính nhanh: a) 38 . 42;…

> Bài 6 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Viết các biểu thức sau thành đa thức: a) (2x – 3)3;…

> Bài 7 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Viết các biểu thức sau thành đa thức: a) (a – 5)(a2 + 5a + 25);…

> Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Viết các biểu thức sau thành đa thức: a) (a – 1)(a + 1)(a2 + 1);…

> Bài 9 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: a) Cho x + y = 12 và xy = 35. Tính (x − y)2….

> Bài 10 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 5 cm…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button